dnes je 4.10.2023

Input:

Údržba a servis

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7.3
Údržba a servis

Igor Lüftner – Martin Šturma

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z kontrol a revizí, odstranění poruch a navrácení provozuschopnosti při běžných opravách, dále např. kontroly a opravy protikorozních nátěrů nadzemních částí plynovodů dle potřeby, servis plynových spotřebičů, servis plynových hořáků a dalších plynových zařízení. Je třeba se zaměřit především na pravidelnou údržbu vysokotlaké regulační stanice plynu.

Pokyny pro údržbu si provozovatel stanoví ve svém Řádu preventivní údržby s přihlédnutím k jednotlivým typům plynových VTZ a druhům plynů (např. pro kyslíkovody je údržba zmíněna v kapitole 5 normy ČSN 38 6461 Kyslíkovody).

Vyžadují-li to normy a předpisy pro konkrétní úkon údržby, potom pracovníci údržby musí mít osvědčení pro montáže a opravy. Za údržbu od okamžiku uvedení plynového zařízení do provozu zodpovídá osoba odpovědná. Plynová zařízení se vyřazují

Nahrávám...
Nahrávám...