dnes je 29.6.2022

Input:

Úhrada změny územního plánu vyvolané aktualizací zásad územního rozvoje

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25
Úhrada změny územního plánu vyvolané aktualizací zásad územního rozvoje

Mgr. Martina Pavelková

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, hradí v případě, že pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich aktualizace, náklady na pořízení této změny kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce. Tato úprava souvisí s povinností každé obce uvést územní plán bez zbytečného odkladu do souladu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje nebo politikou územního rozvoje. Bez zbytečného odkladu je v komentářové literatuře vykládáno jako nejpozději při první pořizované změně územního plánu. Do té doby se části územního plánu, které jsou s nadřazenou územně plánovací dokumentací v rozporu, nepoužijí.

Změny vyvolané aktualizacemi zásad územního rozvoje, případně zásadami územního rozvoje úplně novými, hradí kraj

Nahrávám...
Nahrávám...