dnes je 28.5.2024

Input:

Ukázky realizací bytových domů a polyfunkčních objektů

6.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.3
Ukázky realizací bytových domů a polyfunkčních objektů

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

PŘÍKLAD 1: Černý Most II. 4. stavba blok A´

Polyfunkční bytový objekt

AUTOR PROJEKTU:
JAN VRANA, VLADIMÍR ŠTULC

PROJEKT:
Architektonický atelier Héta s r. o.

DODAVATEL: IPS, a. s. Závod 06

INVESTOR: Magistrát hl. m. Prahy

TERMÍN: Studie 1992

Projekt 1996

Realizace 2000

KAPACITNÍ ÚDAJE: Byty 216 bytových jednotek

Parking 232 stání

Komunikace 1 720 m2

Služby/Obchody 8 990 m2

Domovní vybavenost 2 480 m2

Obestavěný prostor 107 300 m3

CHARAKTERISTIKA:

Polyfunkční objekt A´ je převážně bytového charakteru s architektonickou formou bloku s otevřeným vnitroblokem a podzemním parkováním. Akcentovaná nároží bloku a zvýrazněné schodišťové prostory podporují vertikální charakter objektu.

Parter objektu věnovaný obchodu a službám je obohacen zónou rekreace a sportu v otevřeném vnitrobloku. Dispoziční řešení objektu je založeno na řazení schodišťových sekcí s rozmanitou skladbou bytů. Architektura objektu využívá v pateru loubí a vysoký řád ve spojení s veřejnou komunikací, jednotlivá podlaží jsou dynamicky tvarována oblými lodžiemi a balkóny. Byty mají velké okenní otvory často "přes roh," které dávají interiérům prostornost a hloubku. Střechy jsou využívány pro ateliery a terasy.

Konstrukční řešení je založeno na systému železobetonových příčných stěn s vyzdívaným zatepleným pláštěm. Stropy jsou prefabrikované s modulovým rozporem 7,2 m, vyhovují tak v suterénu umístěnému parkingu.

Materiálové řešení je založeno na tvrdých omítkách se zateplením, parter je chráněn keramickým obkladem. Blok A´ je charakteristický bílou barvou omítek i obkladů s metalickými nátěry kovových prvků fasády domu. Důležitým prvkem objektu je otevřený vnitroblok propojený s veřejným prostorem, který je dále rozdělen na zóny pro děti, mládež a seniory. Svažitý terén je využit pro dětská hřiště.

Objekt získal první cenu časopisu Fórum architektury a stavitelství v soutěži bydleni 2000.

PŘÍKLAD 2: Černý Most II. 4. stavba blok A

Polyfunkční bytový objekt

AUTOR PROJEKTU:
JAN VRANA, VLADIMÍR ŠTULC


PROJEKT:
Architektonický atelier Héta s r. o.

DODAVATEL: IPS, a. s. Závod 06

INVESTOR: Magistrát hl. m. Prahy

TERMÍN: Studie 1992

Projekt 1996

Realizace 2001

KAPACITNÍ ÚDAJE: Byty 216 bytových jednotek

Parking 235 stání

Komunikace 1 720 m2

Služby/Obchody 8 990 m2

Domovní vybavenost 2 480 m2

Obestavěný prostor 107 300 m3

CHARAKTERISTIKA:

Polyfunkční objekt A je převážně bytového charakteru s architektonickou formou bloku s otevřeným vnitroblokem a podzemním parkováním. Akcentovaná nároží bloku a zvýrazněné schodišťové prostory podporují vertikální charakter objektu.

Parter objektu věnovaný obchodu a službám je obohacen zónou rekreace a sportu v otevřeném vnitrobloku. Dispoziční řešení objektu je založeno na řazení schodišťových sekcí s rozmanitou skladbou bytů. Architektura objektu využívá v pateru loubí a vysoký řád ve spojení s veřejnou komunikací, jednotlivá podlaží jsou dynamicky tvarována oblými lodžiemi a balkóny. Byty mají velké okenní otvory často "přes roh," které dávají interiérům prostornost a hloubku. Střechy jsou využívány pro ateliery a terasy.

Konstrukční řešení je založeno na systému železobetonových příčných stěn s vyzdívaným zatepleným pláštěm. Stropy jsou prefabrikované s modulovým rozporem 7,2 m, vyhovují tak v suterénu umístěnému parkingu.

Materiálové řešení je založeno na tvrdých omítkách se zateplením, parter je chráněn keramickým obkladem. Blok A je charakteristický červenou barvou omítek i obkladů s metalickými nátěry kovových prvků fasády domu a bílými detaily oblouků balkonů. Důležitým prvkem objektu je otevřený vnitroblok propojený s veřejným prostorem, který je dále rozdělen na zóny pro děti, mládež a seniory.

PŘÍKLAD 3: Černý Most II. 4. stavba bytový objekt I.AUTOR PROJEKTU:
JAN VRANA, VLADIMÍR ŠTULC


PROJEKT:
Architektonický atelier Héta s r. o.

DODAVATEL: Skanska a. s.

INVESTOR: Magistrát hl. m. Prahy

TERMÍN: Studie 1996

Projekt 1998

Realizace 2003

KAPACITNÍ ÚDAJE: Byty 80 bytových jednotek

Parking 26 garáží, 58 stání

CHARAKTERISTIKA:

Bytový dům I. je věnován bydlení, garážování a technickému vybavení objektu. Dům je hmotově koncipován jako bariéra proti severním větrům a hlukové zátěži celého bytového souboru 4. stavby s komunikace Chlumecká.

Vnitřní dispozice domu je tomuto aspektu podřízena, jedná se tedy o dvojtrakt, pavlačový dům s byty orientovanými výlučně na jižní stranu. Dům je rozdělen na schodišťové sekce a ukončen špičatou dominantou nároží. Skladba bytů je převáženě 2+kk, v parteru jsou byty pro zdravotně a tělesně postižené.

Architektura domu je založena na pravidelném, jasném rastru otvorů pavlačí na severu a oblých tvarech balkonů a lodžií na jižní straně. Konstrukční systém je založen na příčných železobetonových stěnách, zatepleném obvodovém plášti s "betonovou" barevností v kombinaci s bílými detaily balkonů a lodžií.

PŘÍKLAD 4: Černý Most II. 5. stavba Blok B

Polyfunkční bytový dům

AUTOR PROJEKTU:
JAN VRANA, VLADIMÍR ŠTULC


PROJEKT:
Architektonický atelier Héta s r. o.

DODAVATEL: Skanska a. s.

INVESTOR: Magistrát hl. m. Prahy

TERMÍN: Studie 2000

Projekt 2004

Realizace 2009

KAPACITNÍ ÚDAJE: Byty 198 bytových jednotek

Parking 24 garáží, 64 stání

CHARAKTERISTIKA:

Polyfunkční bytový objekt B obytného souboru 5. stavby je devítipodlažní dům dynamického charakteru a spolu s domy F1 a F2 tvoří blok s otevřeným vnitřním relaxačním prostorem. Architektonická forma využívá více funkční charakter objektu,

Nahrávám...
Nahrávám...