dnes je 19.5.2024

Input:

Umísťování a povolování rodinného domu do 150 m2 s tepelným čerpadlem

26.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech jsou tepelná čerpadla u staveb rodinných domů poměrně často využívána jako zdroje tepla a teplé vody. Tzv. tepelná čerpadla vzduch - voda, která jsou umístěna nad povrchem a využívají energii přímo ze vzduchu, jsou jednou z variant. Jedná se o zařízení, které je v částí umístěné vně stavby poměrně významným zdrojem hluku, a má poměrně zásadní vliv na povolovací proces z hlediska dokládaných příloh žádosti a obsahu dokumentace.

Rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním nadzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, může být umístěn vydáním územního souhlasu v souladu s ust. § 96 stavebního zákona. Pokud záměr podmínky dle tohoto ustanovení nesplňuje, je nutno pro něj vydat územní rozhodnutí. Jednou z příloh žádosti o vydání územního souhlasu (rozhodnutí) musí být závazné stanovisko Krajské hygienické stanice (KHS) z hlediska vyhodnocení hluku. Aby mohla KHS příslušné posouzení provést, měl by být součástí dokumentace údaj o hladině akustického výkonu venkovní jednotky. Kromě toho musí být z předložené dokumentace zřejmé, kde přesně se bude venkovní jednotka tepelného čerpadla nacházet. Pokud budou dokládány k žádosti o vydání územního souhlasu souhlasy vlastníků sousedních

Nahrávám...
Nahrávám...