dnes je 29.11.2022

Input:

Úspory energie a komíny

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.3
Úspory energie a komíny

ÚSPORY ENERGIE

Úspory energie

Úspory energie u stávajících zařízení lze dosáhnout zvýšením technické úrovně zařízení pro měření a regulaci, montáží zdrojů (kotlů) i spotřebičů (otopných ploch) tepla s vyšší účinností v návaznosti na zvyšování tepelného odporu stavebních konstrukcí. Realizací opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění lze dosáhnout významných úspor energie a v konečném důsledku i prodloužit životnost budovy. Ve všech dřívějších realizacích, provedených podle ověřených technologických postupů a za použití certifikovaných stavebních materiálů se projevilo snížení spotřeby tepla na vytápění o cca 30–50 %. U zdrojů tepla lze využít výhody vysoké účinnosti kondenzačních kotlů, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel (až 10 % u novostaveb RD) a v budoucnu i palivových článků. U spotřebičů (otopných ploch) lze úspor dosáhnout navrhováním a montáží nízkoteplotních sálavých ploch. Jedná se o podlahové, stropní nebo stěnové vytápění.

Samoregulační efekt

Principem přenosu tepla je infračervené záření, které je příjemné, protože se podobá teplu slunečnímu. Infračervené záření je absorbováno jak tělem, tak také okolními předměty. Ty se zahřejí, aniž je nutné zvyšovat teplotu vzduchu v místnosti. Ke zvýšení teploty vzduchu v interiéru o 1 º C je totiž třeba navýšit přiváděné teplo o cca 6 %. Další výhodou podlahového vytápění je tzv. samoregulační efekt. Jde o schopnost využití toho, že se předaný topný výkon snižuje s klesajícím rozdílem povrchové teploty topné podlahové plochy a teplotou v místnosti. V případě tepelného zisku od spotřebičů nebo oslunění (a tím zvýšení teploty v místnosti) dojde ke snížení rozdílu mezi teplotou podlahy a teplotou v místnosti, a tím také ke snížení topného výkonu podlahy.

KOMÍNY

Komíny

Pro bezpečné odvedení spalin musí být zdroje tepla vytápěcího zařízení zaústěny do odpovídajících komínů (ČSN 732401 –

Nahrávám...
Nahrávám...