dnes je 5.2.2023

Input:

Ústavní soud a soudní přezkum rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska

1.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Za podmínek stanovených správním řádem a zvláštními právními předpisy vydávají v řízeních dle stavebního zákona dotčené orgány za účelem ochrany různých veřejných zájmů závazná stanoviska, jejichž závěr je závazný pro rozhodnutí stavebního úřadu. Jestliže je tedy závazné stanovisko negativní, stavební úřad rozhodnutí (např. územní) vydat nemůže a žádost zamítne.

V případě stanoviska s podmínkami je stavební úřad povinen do svého rozhodnutí nebo povolení tyto převzít. K přezkumu závazných stanovisek dochází dle ust. § 149 správního řádu v průběhu odvolacího řízení vedeného o odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. V rámci přezkumu závazného stanoviska může dojít k jeho zrušení, změně nebo potvrzení. Z toho pak vychází správní orgán vedoucí odvolací řízení o rozhodnutí stavebního úřadu.

Nahrávám...
Nahrávám...