dnes je 14.6.2024

Input:

Ústavní soud k náhradám za změnu v území na územní rezervu

19.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 102 odst. 2 stavebního zákona náleží vlastníkovi pozemku náhrada prokazatelné majetkové újmy vzniklé v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu. Specifickým případem, kdy dochází k omezení možnosti zastavění pozemku jsou tzv. územní rezervy.

Jedná se o plochu nebo koridor, jehož potřebu a plošné nároky je nutno do budoucna pro určitý záměr prověřit. V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly podstatně ztížit nebo znemožnit budoucí využití územní rezervy pro záměr, pro který je prověřována. Využít území pro daný záměr však lze až na základě změny příslušné části územního plánu (zásad územního rozvoje) na standardní plochu nebo koridor. Dosavadní praxe měla za to, že ke vzniku nároku

Nahrávám...
Nahrávám...