dnes je 19.7.2024

Input:

Ústavní soud k občanskoprávní povaze a vlastnictví chodníku

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.48 Ústavní soud k občanskoprávní povaze a vlastnictví chodníku

Mgr. Martina Pavelková

V nálezu ze dne 25. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 2280/18, se Ústavní soud zabýval otázkou, zda, a pokud ano, tak za jakých podmínek je chodník samostatnou věci, příp. zda se jedná o součást pozemku. Vyřešení této otázky má totiž podstatný vliv na určení vlastnického práva, tedy na projednávanou otázku.

Ústavní soud nejprve poukázal na svou dřívější judikaturu, podle které, nesplňuje-li výsledek stavební činnosti pojmové znaky stavby jako věci nemovité, je vlastníkem předmětné komunikace vlastník pozemku, na kterém se komunikace nachází (např. usnesení sp. zn. II. ÚS 1351/10).

Aby mohlo byt konstatováno, že se v konkrétním případě jedná o stavbu spojenou se zemí pevným základem, musí tomu předcházet zjištění, že se jedná o samostatnou věc ve smyslu občanskoprávním, tedy o

Nahrávám...
Nahrávám...