dnes je 5.2.2023

Input:

Ústavní soud k prioritním záměrům v zákoně o posuzování vlivů

19.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.37
Ústavní soud k prioritním záměrům v zákoně o posuzování vlivů

Mgr. Martina Pavelková

V plenárním nálezu ze dne 17. 7. 2019 Ústavní soud zamítl návrh na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Citovaným ustanovením ve znění novely č. 256/2016 Sb., byly stanoveny tzv. prioritní záměry, u kterých v kontextu novely č. 256/2016 Sb. není vzhledem ke stáří původně vydaného stanoviska EIA (vydáno podle zákona z roku 1992) třeba opakovat celý proces posuzování vlivů, resp. postačí vydání závazného stanoviska bez předchozího procesu, pokud pro záměr žádné stanovisko EIA dosud vydáno nebylo.

V návrhu na zrušení příslušného ustanovení krajský soud především namítal, že se jedná o natolik konkrétní regulaci (specifikovanou konkrétními záměry), která tímto porušuje princip dělby moci ve

Nahrávám...
Nahrávám...