dnes je 25.9.2022

Input:

Uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozu

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.7
Uvádění nových a rekonstruovaných elektrických zařízení do provozu

Martin Šturma – Igor Lüftner

Veškerá nová a rekonstruovaná vyhrazená elektrická zařízení mohou být uvedena do provozu jen tehdy, byla-li na ně provedena výchozí revize.

Převzetí nového nebo rekonstruovaného vyhrazeného elektrického zařízení provádí osoba odpovědná. Přebírací procedura je řízena protokolem o převzetí nového zařízení nebo zařízení po opravě.

Výchozí revize

Po skončení montážních prací na nových nebo rekonstruovaných vyhrazených EZ je před uvedením do provozu zhotovitel povinen zpracovat výchozí revizní zprávy podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 , dle vzorů ve změně Z2.

Výchozí revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle čl. 2.7 ČSN 33 1500 . Po dokončení rozsáhlejších oprav instalace provedené podle dříve

Nahrávám...
Nahrávám...