Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úvod k metodám kontroly a hodnocení výuky

11.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.1
Úvod k metodám kontroly a hodnocení výuky

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

Celá kapitola se věnuje metodám kontroly a získávání zpětné vazby ze školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Nejprve je třeba zdůraznit filozofii a základní myšlenku zpětné vazby. Cílem není hodnotit jedince, „škálovat” detailně znalosti, dovednosti a trestat za případnou nevědomost a chyby jedince či dokonce instituce.

Hlavní cíle jsou následující:

a) Zjistit a ověřit základní znalosti a dovednosti v oblasti BOZP a PO.

b) Ověřit účinnost celého školení BOzP, nebo jeho jednotlivých etap.

d) Zjistit podklady a náměty pro další školení (co pracovníci, resp. management potřebují

zopakovat, doplnit, naučit se, zvládnout atp.)

e) Zjednat nápravu v praxi: všechny testy a hodnocení směřují ke zlepšení zajištění BOZP a PO

v reálném prostředí procesu výroby.

Není důležité, aby nějaký člověk dostal jedničku, dvojku či trojku z testů. Důležité je, aby zcela standardně dodržoval bezpečnostní předpisy, nosil ochranné pomůcky a uměl zastavit stroj v případě nebezpečí. Resp. aby uměl použít resuscitační přístroj v případě zástavy srdce u spolupracovníka a věděl, kde přístroj najde. Stejně jako má vědět, kde najde hasicí přístroj a jak ho má použít. V letadle se proto vždy opakuje krátká instruktáž o používání bezpečnostních pásů a dýchacích

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: