dnes je 25.9.2022

Input:

Územně plánovací informace - informace o přípustnosti záměru v území

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.69
Územně plánovací informace – informace o přípustnosti záměru v území

Mgr. Martina Pavelková

Pro případy, kdy potřebujeme zjistit přípustnost záměru v území z hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací, upravuje zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v ust. § 21 institut tzv. územně plánovací informace. Územně plánovací informaci poskytují orgány územního plánování a stavební úřady, podle toho, jaké působnosti se týká podaná žádost.

Předmětem územně plánovací informace může být obecná informace o podmínkách využívání určitého území a změn jeho využití, informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí (příp. regulačního plánu) nebo územního souhlasu, včetně seznamu dotčených orgánů, jejichž stanoviska je nutno obstarat jako přílohy žádosti. V praxi bývá součástí informace o podmínkách umístění určitého záměru v území mnohdy také posouzení jeho přípustnosti z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací.

Územně plánovací informace se vydává k žádosti, kde musí být případný záměr, ke kterému má být informace vydána, podrobně popsán, zejména z hlediska jeho účelu a technického provedení stavby. Druhou variantou je, že je požadována obecná informace o podmínkách využívání území, a pak postačí identifikace příslušných pozemků. Základní náležitosti žádosti jsou konkretizovány v ust. § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Pokud žádost vykazuje vady nebo jsou v ní nedostatečné údaje, postupuje příslušný orgán podle správního řádu, a žadatele vyzve k jejímu doplnění.

Obsahem územně plánovací informace je sdělení,

Nahrávám...
Nahrávám...