dnes je 5.10.2023

Input:

Územní plán a nutnost pořízení územní studie

26.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V územním plánu z 02/2013 není určeno konkrétní datum pro pořízení ÚS, ale je v něm stanoveno, že lhůta pro pořízení územních studií a jejich schválení se stanovuje do 2 let od rozhodnutí zastupitelstva Obce takovou studii pořídit.

Stavební úřad odmítá v této lokalitě potvrdit dělení pozemku s odůvodněním, že je zde ÚS požadována a bylo by to tedy v rozporu se zákonem. Postupuje správně i po 1.1.2017, kdy vlastně tato lhůta pominula a na území je pohlíženo jako by zde ÚS požadována nebyla?
Je možné obecně předmětné území "blokovat" v územním plánu neurčitou lhůtou jako je např. v tomto případě? 

Podle ust. § 43 odst. 2 stavebního zákona lze podmínit využití plochy pořízením územní studie a vložením dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4). Pro tuto podmínku musí dle příslušného ustanovení stanovit územní plán přiměřenou lhůtu. Jedná se o ustanovení, které je v zákoně od 1. 1. 2013. Současně je v přechodných ustanoveních příslušné novely stavebního zákona řečeno, že "úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti této novely, pokud tato lhůta již v územním plánu není stanovena." Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013. Dle mého názoru by se mělo toto přechodné ustanovení aplikovat i v popisovaném případě, i když v územním plánu podmínka je, ta ale není stanovena celkově na pořízení studie od účinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...