dnes je 19.7.2024

Input:

Územní plánování - přehled

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Územní plánování – přehled

Ing. Bohumír Číhal

Územní plánování

Územní plánování je předmětem Části třetí stavebního zákona, Hlavy I až III. V této kapitole se věnujeme především cílům a úkolům územního plánování a upozorňujeme na změny, které v územním plánování přinesla poslední velká novela zákonem č. 225/2017 Sb.

Věnujeme se právní úpravě územního plánování a představujeme ve stručnosti zásady územního rozvoje, plánování a podmínky územního řízení. Přinášíme informaci o nových typech územních řízení, zavedených poslední novelou. Zmiňujeme se též o souvisejících ustanoveních stavebního zákona v části druhé a páté, V závěru kapitoly najdete vymezení podstatných pojmů, užívaných nejen v územním plánování, jejichž znalost je potřebná k pochopení smyslu konkrétních ustanovení.

Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladů

Společné postupy při pořizování územně plánovacích podkladů upravují ustanovení hlavy II Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování, SZ § 20 až 24 .

Kapitola obsahuje části Zveřejňování písemností, Územně plánovací informace, Veřejné projednání, Zástupce veřejnosti, Oprávněný investor a Kvalifikační požadavky pro územní plánování.

Nástroje územního plánování

Nástroje územního plánování upravují ustanovení § 25 až 102 Hlavy III stavebního zákona.

Kapitola obsahuje části Územně plánovací podklady, Politika územního rozvoje, a Územně plánovací dokumentace.

Územní plán

Územní plán upravují ustanovení § 43 až 60 části třetí, hlavy III Nástroje územního řízení, stavebního zákona.

Kapitola obsahuje Náležitosti územního plánu, Požadavky na vymezování ploch a Pořízení územního plánu včetně nákladů na jeho pořízení a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pozornost je věnována jeho změnám a zkrácenému pořízení.

Regulační plán

Regulační plán upravují ustanovení § 61 až 75 části třetí, hlavy III Nástroje územního řízení stavebního zákona.

Kapitola obsahuje Náležitosti regulačního plánu, Náklady na pořízení,

Nahrávám...
Nahrávám...