dnes je 1.3.2024

Input:

územní studie - prověřování aktuálnosti

19.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní studie je jedním z územně plánovacích podkladů upraveným ust. § 30 stavebního zákona. Jako taková je závazná pro územní rozhodování, příp. je podkladem pro tvorbu nebo změnu územního plánu (podle toho, o jaký druh územní studie se jedná). I tato ustanovení stavebního zákona doznala v rámci novely stavebního zákona poměrně významných změn.

Územní studie je jedním z územně plánovacích podkladů upraveným ust. § 30 stavebního zákona. Jako taková je závazná pro územní rozhodování, příp. je podkladem pro tvorbu nebo změnu územního plánu (podle toho, o jaký druh územní studie se jedná). I tato ustanovení stavebního zákona doznala v rámci novely stavebního zákona poměrně významných změn. Nově musí pořizovatel každých 8 let prověřit aktuálnost řešení územní studie evidované v evidenci územně plánovací činnosti, a pokud zjistí, že je studie neaktuální, údaje o ní z evidence vypustit.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na svých stránkách k uvedené úpravě metodický pokyn (dostupný na: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Proverovani-aktualnosti-a-upravy-uzemnich-a-urbani ). Dle tohoto pokynu je potřeba za územní studii ve smyslu citovaného ustanovení považovat také urbanistickou studii, územní generel nebo územní prognózu, jestliže byla data o

Nahrávám...
Nahrávám...