dnes je 27.3.2023

Input:

Vodovody a kanalizace

25.3.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

I taková zdánlivá samozřejmost, jakou je vodovod, je v některých aspektech ošetřena normami a předpisy. Musí například zabezpečit v obytné budově nejen teplou a studenou, ale i požární vodu: kvalita studené vody pak musí odpovídat požadavkům zvláštního předpisu. Revize kanalizací je kodifikována jednou evropskou a jednou doplňující zbytkovou normou.

 

Vnitřní vodovod

Vodovod uvnitř budovy se nazývá vnitřním vodovodem a musí zabezpečovat obytné budovy studenou a teplou vodou. Kvalita studené vody musí odpovídat požadavkům zvláštního předpisu (vyhláška č. 376/2000 Sb.). Rovněž musí zajišťovat zásobování požární vodou, pokud je vyžadováno podle ČSN 73 0873. Příprava teplé vody může být místní nebo centrální. Voda se do vnitřního vodovodu přivádí vodovodní přípojkou z rozváděcího řádu nebo z vlastního zdroje, např. studny. Pro vnitřní vodovod platí ČSN EN 806-1 a ČSN EN 806-3 (ČSN 75 54 10) - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě- Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda (norma je směrodatná pro málo rozsáhlé rozvody, charakteristické pro ­ rodinné domy, nejvýše pětipodlažní bytové domy a administrativní budovy s jedním schodištěm), ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů (pro podrobné dimenzování potrubí, včetně stanovení tlakových ztrát, dimenzování cirkulačního potrubí teplé vody a požárního vodovodu).

V souvislosti s revizemi vnitřního vodovodu a kanalizace v bytovém domě není v odborné literatuře přímo uváděn žádný právní předpis. Citují se pouze revize tlakových nádob (zásobníkových ohřívačů vody) podle vyhlášky č.18/1979 Sb. a ČSN 69 0012.

Kanalizace

Úkony mající charakter revize vnitřní (domovní) kanalizace vyplývají nepřímo z

Nahrávám...
Nahrávám...