dnes je 25.2.2024

Input:

Všeobecné požadavky na ochranu před úrazem proudem v elektrických instalacích

20.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Elektrotechnické a telekomunikační instalace

Jaké je základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem, které je nutné vždy dodržet? Která norma požadavky na ochranu před úrazem upravuje? Odpovědi naleznete v aktuálním tématu měsíce.

Principy a způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem mají dnes více než stoletou historii, a proto jsou rozpracovány poměrně přesně a důkladně. V oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem probíhají další výzkumy, které jsou aplikovány do praktického použití v rámci bezpečnosti a snižování rizik. Poznatky o účincích proudu na člověka a jeho organismus se uplatňují v podobě základní ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ochrana před úrazem je zajišťována technickými prostředky obvykle na základě ustanovení z technických norem. Požadavky z technických norem jsou uplatňovány pro elektrické instalace, spotřebiče, stroje a další zařízení. Pro elektrické instalace se jedná především o soubor norem ČSN 33 2000 a jeho sedm částí, které vycházejí z mezinárodní a evropské normalizace.

Základním principem ochrany před úrazem elektrickým proudem je předpoklad, že provoz zařízení probíhá:

- za normálních podmínek (bezporuchový bezpečný provoz), nebo
- za podmínek jedné poruchy (nejčastěji izolace, krytů apod.)

Neopominutelným faktorem je vliv prostředí, který je hodnocen jako normální, nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný, případně varianta na toto základní hodnocení známé z norem přiblížen padesát let. V praktickém použití jsou pro prostory zvláště nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem uplatňovány normy souboru ČSN 33 2000 z části 7, pro zařízení jednoúčelová a ve zvláštních podmínkách.

Základním pravidlem ochrany před úrazem, které je nutno vždy dodržet, je:

- nebezpečné živé části nesmějí být přístupné, a to ani za normálních podmínek (při určeném

Nahrávám...
Nahrávám...