dnes je 28.5.2024

Input:

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi po novele vyhlášky o technických požadavcích na stavby

14.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4
Vybavení staveb dobíjecími stanicemi po novele vyhlášky o technických požadavcích na stavby

redakce Stavebniklub.cz

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019 doplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (dále jen "směrnice") a novelizuje její přílohu II tak, aby odpovídala aktuálním technickým specifikacím a normám zajišťujícím interoperabilitu dobíjecích a čerpacích stanic, které byly přijaty příslušnými evropskými normalizačními organizacemi CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).

Z toho vyplynula povinnost provést transpozici části novelizované směrnice v oblasti technické specifikace, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu a vodíkové čerpací stanice též do prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, tj. vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Komise tímto nařízením doplňuje a mění směrnici 2014/94/EU v souladu s odkazy na evropské normy přijaté organizacemi CEN a CENELEC. Nařízení 2019/1745 konkrétně mění v souladu s novými normami body 1.5; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 a 3.4 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

Ve směrnici 2014/94/EU je uloženo členským státům zajistit, aby plnicí a dobíjecí stanice splňovaly požadavky čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 9, tj. aby běžné

Nahrávám...
Nahrávám...