dnes je 2.2.2023

Input:

Výsledky kontrolní činnosti SÚIP a úrazovost v prosinci 2015

21.1.2016, , Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce, o uložených pokutách a o úrazovosti v měsíci prosinci 2015.

V průběhu prosince 2015 SÚIP zapsal do evidence celkem 1 752 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 13 656 500,- Kč. Rozvržení celkového objemu pokut na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává následující tabulka.

bezpečnost práce 58 pokut ve výši 1 934 000,- Kč
pracovní vztahy a podmínky 150 pokut ve výši 5 941 500,- Kč
zákon o zaměstnanosti

34 pokut ve výši 5 781 000,- Kč

Jednu z dlouhodobých priorit kontrolní činnosti orgánů inspekce práce představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. Během uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval celkem 710 podnětů ke kontrole. Rozvržení celkového počtu přijatých podnětů ke kontrole na tři hlavní oblasti výkonu kontrolní činnosti inspekce práce podává tabulka níže.

bezpečnost práce 41 podnětů
pracovní vztahy a podmínky 560 podnětů 
zákon o zaměstnanosti 109 podnětů

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (217 podnětů). Svými podněty dále poukazovali na možné závady na úseku pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (145 podnětů) a úseku nelegální práce občanů ČR (84 podnětů). Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří se nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti

Nahrávám...
Nahrávám...