Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Využití dalších softwarů KNX

8.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.6 Využití dalších softwarů KNX

Ing. Josef Kunc

Nástroj výrobce

Nástroj výrobce je centrálním nástrojem nezávislým na výrobci. Je určený pro vytváření vstupů pro produktové databáze KNX. Výrobci KNX potřebují tento nástroj pro:

  • - tvorbu a testování vstupů produktové databáze ETS, 
  • - udělení certifikátu Asociací KNX pro tyto vstupy.

Po udělení KNX certifikátu mohou výrobci poskytovat ke stažení přes internet tyto vstupy produktové databáze jako katalogy produktů. Po importu těchto dat do ETS jsou produkty k dispozici pro uvádění přístrojů v projektu do provozu.

Nástroj výrobce je k dispozici pouze členům KNX (tedy výrobcům, softwarovým firmám apod.).

Plug-in softwary

Obr. 1: Plug-in software pro práci s ním vyžaduje otevření určitého okna

Mnohé z přístrojů používané v KNX systémových elektrických instalacích mají velmi širokou oblast jimi zajišťovaných funkcí, a proto jsou vybaveny rozsáhlými aplikačními programy. Ty potom umožňují řízení nejen velmi vysokých počtů funkcí, ale také jejich široké škály. Jejich parametrizace v ETS by již znamenalo výrazné prodloužení doby potřebné pro zpracování parametrů v PC. Proto je výrobci vybavují přídavnými specializovanými softwary určenými pro usnadnění a pro urychlení prací při nastavování všech potřebných parametrů a vazeb mezi nimi. Takovéto programovací prostředky bývají samostatně instalovány do PC. V knihovně aplikačních programů je potom uložena pouze softwarová vazba (plug-in). Jakmile je do projektu vložen přístroj programovaný takovýmto přídavným softwarem, po požadavku na otevření parametrizačního okna přístroje v ETS se otevírá tento přídavný software, v němž projektant může snadno nastavit požadované funkce přístroje.

To může platit např. pro specializované logické moduly, vyžadující grafické znázornění, v němž se přetahováním myší vkládají vstupy, výstupy a logické operace. Stejným způsobem se všechny prvky také propojují mezi sebou. Software svou plug-in vazbou přebírá dříve vytvořené skupinové adresy z otevřeného projektu v ETS, případně naopak vkládá nově vytvářené adresy do projektu v ETS.

Obr. 2: Grafické vytváření logických vazeb

Vizualizační softwary vázané na konkrétní vizualizační přístroje

Pro centrální zobrazování i ovládání v menších KNX instalacích se často využívá různých vestavných panelů. Pro ně potřebné vizualizační softwary jsou zpravidla dodávány bezplatně, protože je nelze využívat pro produkty jiných výrobců. A proto také bývají řešeny jako plug-in softwary.

Na obr. 3 je příklad s oknem pro parametrizaci dotykového panelu. Zmíněný přístroj je příkladem již poněkud náročnějšího vizualizačního prostředku, tedy prvku pro ovládání a zobrazování stavu například několika stovek funkcí.

Pro ovládání lze aktivovat funkci prvního dotyku – při příchodu do prostoru vybaveného panelem se po prvním dotyku sepne základní osvětlení nebo bude spuštěna přivítací scéna apod. Současně se

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: