dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor č. 1 Geometrický plán pro vyznačení nové budovy

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.11
Vzor č. 1 Geometrický plán pro vyznačení nové budovy

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

KOMENTÁŘ:

Geometrický plán na novou budovu je přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz § 12 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu).

Geometrický plán je spolu s kolaudačním souhlasem a dokladem o přidělení čísla popisného (nebo čísla evidenčního) přílohou ohlášení, které podává vlastník budovy katastrálnímu úřadu (katastrálnímu pracovišti) pro zápis vlastnického práva k budově, která není dosud evidována v katastru nemovitostí. Jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba.

Protože v kolaudačním souhlase nejsou často uváděni

Nahrávám...
Nahrávám...