dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor č. 15 Upřesněný přídělový plán

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.15
Vzor č. 15 Upřesněný přídělový plán

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

KOMENTÁŘ:

Původní grafický přídělový plán byl převážně vyhotovován na zmenšenině katastrální mapy bývalého pozemkového katastru do měřítka 1 : 5 000. Jednotlivé příděly, tj. soubor pozemků a budov jednoho přídělce, byly označeny pořadovými čísly. Obvod všech parcel a částí jednoho přídělu byl zvýrazněn barevnou lemovkou, která se od ostatních sousedících přídělů lišila druhem barvy. Pořadové číslo přídělu bylo zřetelným způsobem vepsáno doprostřed olemovaného komplexu parcel. Pokud příděl sestával z několika nesouvisejících částí, musela být každá samostatná část jednoho přídělu olemována stejnou barvou. Nové hranice u dělených parcel byly v plánu zakresleny červeně. Zákresy byly s ohledem na navrhovanou oddělovanou část provedeny co nejjednodušším způsobem a vytyčené hranice dělených parcel byly v terénu většinou označeny jen kolíky. Hlavním důvodem tohoto postupu byla nutnost předat zkonfiskovanou půdu co nejrychleji do péče přídělců, tj. nových vlastníků. Přesné vytyčení, zaměření nových hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů pro definitivní provedení knihovního pořádku mělo být provedeno postupně, na náklady státu. K tomu však již v důsledku následujících společenských změn nedošlo i přes povolení značných výhod, např. nahrazení geometrických plánů tzv. polohopisnými nástiny, možnosti

Nahrávám...
Nahrávám...