dnes je 13.4.2024

Input:

Vzor č. 9 Žádost o údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.9
Vzor č. 9 Žádost o údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PŘI JIHOČESKÝ KRAJ

Katastrální pracoviště Kaplice

Náměstní 45

382 41 Kaplice

Č. Budějovice, 9. března 2009

Věc: Žádost o poskytnutí listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí

Žádám o vyhotovení kopie ze sbírky listin katastru nemovitostí, obec: Kaplice, katastrální území Blansko.

K této žádosti sděluji tyto informace:

Žadatel: Ing. Jan Nademlejnský

narozen 25. 10. 1959

trvalý pobyt: 370 86 České Budějovice, Náhorní tř. 1258/6

Účel požadavku: Potřebuji znát podrobnosti o nemovitosti, kterou v roce 1972 koupil dosavadní vlastník p. Petr Kloboučník a kterou hodlám v nejbližší době odkoupit. Jedná se mně zejména o údaje o kupní ceně, zástavním právu a o podrobnostech dvou evidovaných věcných břemen.

Označení požadovaných údajů: dům se stavební parcelou st. 221, zahrada ppč. 235/2, katastrální území Blansko. Kupní smlouva ze dne 10. 8. 1972 mezi Jaromírem Zeleným a Petrem Kloboučníkem.

Žádám, aby kopie listiny byla ověřena vaším úřadem.

Ing. Jan Nademlejnský v.r.

KOMENTÁŘ:

Novela katastrálního zákona, uveřejněná pod č. 8/2009 Sb. (účinnost od 1. 3. 2009) zpřísnila získávání a poskytování údajů z katastru nemovitostí v tomto rozsahu:

  • Katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho po svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje podle § 9 a 22, pokud není stanoveno jinak.

  • Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin.

  • Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a

Nahrávám...
Nahrávám...