Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb.

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.7 Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb.

Ing. Bohumír Číhal

Zákon č. 147/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Jedinou změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb. představují čtyři slova v odstavci 10 § 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení, z nichž přibylo nově slovo kraje.

Aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek účinné od 22. 5. 2017:

(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích státu, obce nebo kraje.

Stav před změnou zákona

Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek byla, kromě jiného, stanovena možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Současně byla v tomto zákoně stanovena povinnost zadavatele ověřit u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení s tím, že pokud z informací vedených v obchodním rejstříku naplnění důvodu pro vyloučení vyplývá, zadavatel účastníka zadávacího řízení (vybraného dodavatele) ze zadávacího řízení vyloučí.

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahoval výjimku z výše uvedeného postupu pro účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích. Tato výjimka je odůvodněna specifickým postavením územně samosprávných celků a právnických osob, které jsou zřizovány či vlastněny územně samosprávnými celky, v podnikatelském prostředí. Primárním zájmem územně samosprávných celků ani jimi vlastněných právnických osob není podnikatelská činnost ani dosahování zisku, nýbrž uspokojování potřeb jejich občanů. Dominantní role krajů a obcí spočívá v poskytování služeb veřejného zájmu (respektive obecně prospěšných činností), které zajišťují rovněž prostřednictvím jimi zřizovaných obchodních společností (v oblasti sociálních služeb, školství,

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: