dnes je 19.6.2024

Input:

Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb.

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.7
Zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb.

Ing. Bohumír Číhal

Zákon č. 147/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Jedinou změnu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 147/2017 Sb. představují čtyři slova v odstavci 10 § 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení, z nichž přibylo nově slovo kraje.

Aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek účinné od 22. 5. 2017:

(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nepoužije pro účastníka zadávacího řízení, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích státu, obce nebo kraje.

Stav před změnou zákona

Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek byla, kromě jiného, stanovena možnost vyloučení účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Současně byla v tomto zákoně stanovena povinnost zadavatele ověřit u vybraného dodavatele naplnění důvodu pro vyloučení s tím, že pokud z informací vedených v obchodním rejstříku naplnění důvodu pro vyloučení vyplývá, zadavatel účastníka zadávacího řízení (vybraného dodavatele) ze zadávacího řízení vyloučí.

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahoval výjimku z výše uvedeného postupu pro účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích. Tato výjimka je odůvodněna specifickým postavením územně samosprávných celků a právnických osob, které jsou zřizovány či vlastněny územně samosprávnými celky, v podnikatelském prostředí. Primárním zájmem územně samosprávných celků ani jimi vlastněných právnických osob není podnikatelská činnost ani dosahování zisku, nýbrž uspokojování potřeb jejich občanů. Dominantní role krajů a obcí spočívá v poskytování služeb veřejného zájmu (respektive obecně prospěšných činností), které zajišťují rovněž prostřednictvím jimi zřizovaných obchodních společností (v oblasti sociálních služeb, školství,

Nahrávám...
Nahrávám...