dnes je 15.7.2024

Input:

Zadavatelé staveb - neriskujte, seznamte s požadavky BOZP na vás!

2.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:30

Pro zadavatele staveb je v současné době značně nepříjemné, že nová legislativa a její novely sebou přinesly i rozšíření správních deliktů. Jinak řečeno, umožňuje uložení pokut kontrolními orgány nikoliv za pouhé jedno porušení, jak tomu bylo do novely (nedoručení oznámení o zahájení prací), ale i za porušení dalších povinností.

Kapitoly videa

Určeno pro:

Investory, firmy - zadavatele staveb, dále pak i pro jejich odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, koordinátory BOZP, případně vedoucí projektu stavby, stavbyvedoucí.

Zadavatelé dnes, již nejsou zdaleka tak beztrestní, jak tomu bylo v minulosti. A proto se musí změněným podmínkám přizpůsobit. Kdo se nepřizpůsobí ten riskuje, že si ponese následky. A tyto následky mohou být značné sankce, ale i trestně právní.

Stavby stále patří mezi nejrizikovější pracoviště. Zkracování termínů, snižování nákladů, zaměstnávání čím dál méně kvalifikovaných osob a cizinců vede k tomu, že riziko smrtelných a vážných úrazů je značné. Tím jsou značné i riziky výše uvedených následků.

V uplynulých letech zahýbaly BOZP na staveništích dvě kauzy. Studénka a Vilémov. Zatímco Studénka, která byla první je dosud nedořešena, za Vilémov již padly tresty pro některé účastníky stavby. Příští kauza se může, týkat kohokoliv, a noty podle kterých, se bude hrát, jsou již lépe napsané a nastudované.

A jedním z cílů semináře je snaha poskytnout zadavatelům, respektive osobám, které zadavatele  takové informace, aby se vyhnuli případným sankcím. Současně je potřeba upozornit i na skutečnost, že udělením pokuty nemusí být vše vyřešeno. V případě závažných nebo smrtelných úrazů na staveništi se může zadavatel dostat až k trestnímu soudu. A to by mělo být dostatečným impulsem k tomu, seznámit se s touto publikací a postupovat dle uvedených informací a doporučení.

Seminář je on-line a jeho značným benefitem je, že na něj navazuje nedávno vydaná publikace „ZADAVATELÉ  STAVEB A BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ“, kterou je možné zakoupit a v níž je vše blíže popsáno a uvedeno, než je možné v tomto on-line semináři.

Přednáší: Václav Kápl, který je inženýrem v oboru konstrukce a dopravní stavby ČVUT Praha, již 35 let pracuje v kontrolní oblasti na IBP a OIP.

Doprovázet jej a klást mu otázky i za účastníky semináře, bude: Ing. Milan Kondziolka, jednatel společnosti PreventCom s.r.o., koordinátor BOZP a osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, vítěz 1. ročníku Profesionál koordinátor BOZP na staveništi v ktg. A.

Lektor

Ing. Václav Kápl

inženýr v oboru konstrukce a dopravní stavby ČVUT Praha, již 35 let pracuje v kontrolní oblasti na IBP a OIP.

Ing. Milan Kondziolka

Ing. Milan Kondziolka

je odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a koordinátorem BOZP na staveništi. V současnosti působí jako odborný poradce pro BOZP a PO a je jednatelem a spoluzakladatelem společnosti PreventCom, která zaměstnává špičkové odborníky na oblasti BOZP, PO a podnikové ekologie. Předtím pracoval jako OHS metodik ve společnosti Telefonica O2 Czech Republic a jako HSE Manager v Českém Telecomu a.s. Je členem znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – České asociace pro prevenci rizik, členem rady sdružení Společná vize: bezpečnost práce na staveništi, místopředsedou Komory BOZP a PO Jihočeského kraje, členem rady Komory BOZP a PO ČR, a členem stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP. V letech 2001 – 2009 byl členem pracovní skupiny pro trvale udržitelný rozvoj European Telecommunications Network Operators' Association.

Nahrávám...
Nahrávám...