dnes je 8.12.2023

Input:

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

28.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi (www.dashofer.cz/aspr2)

Co vše musí splňovat žádost o změnu stavby před jejím dokončením? Kdo je účastníkem toho typu řízení? V článku si přečtete vše podstatné o této žádosti.

Právní úprava

Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy související (stavební zákon)
Zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění a předpisy související (správní řád)

Cíl žádosti

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením se podává v případě, že stavebník chce v průběhu provádění stavby (řádně povolené) provést nějakou její změnu oproti schválené projektové dokumentaci. Toto řízení se provádí i v případě potřeby povolení prodloužení lhůty k dokončení stavby – pro tento případ je zpracován samostatný formulář – žádost o povolení změny stavby před dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Subjekty žádosti

Žadatel – stavebník rozestavěné stavby. V řízení může na základě plné moci jednat i určený zástupce žadatele.

Povinné podmínky k jednání žadatele

Musí se jednat o změnu rozestavěné, nezkolaudované stavby.

Průběh jednání

Obstarání si příslušného formuláře – žádost o změnu stavby před jejím dokončením, žádost o povolení změny stavby před dokončením – prodloužení lhůty k dokončení stavby, vyplnění formuláře, doložení potřebných příloh žádosti a podání žádosti na podatelně úřadu. Případné nejasnosti a potřebnost všech příloh konzultovat s referenty stavebního úřadu nebo úřadu obce, určené k vykonávání části pravomoci stavebního úřadu dle stavebního zákona.

Dotčené orgány

Nahrávám...
Nahrávám...