dnes je 25.2.2024

Input:

Základní namáhání plochých střešních plášťů

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3.1
Základní namáhání plochých střešních plášťů

Definice

Základní definice plochých střešních plášťů zní:

Střešní plášť je část střechy nacházející se nad nosnou střešní konstrukcí, chránící objekt před vnějšími vlivy a zajišťující požadavky vnitřního prostředí. Skládá se z jedné či více dílčích vrstev nebo konstrukcí.

Střešní plášť musí vyhovovat:

 • ze statického hlediska (únosnosti, sání a tlakové účinky větru),

 • z hlediska vodotěsnosti a odvodnění,

 • z hlediska stavební fyziky – vlhkostního, teplotního a akustického namáhání,

 • z požárního hlediska.

 • z hlediska provozu a údržby (pochozí, pojízdný, zelený),

 • z architektonického hlediska.

Schéma namáhání střešního pláště

SCHÉMA NAMÁHÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Rozdělení plochých střešních plášťů podle sklonu

Rozdělení plochých střešních plášťů podle sklonu
1./ Plochá střecha střecha se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5 °
2./ Šikmá střecha střecha se sklonem vnějšího povrchu 5 ° < α ≤ 45 °
3./ Strmá střecha střecha se sklonem vnějšího povrchu 45 ° < α ≤ 90 °

Graficky vyjádřené sklony střešních plášťů

Tabulka Sklony střešních pláštů

Sklon S (%) Stupně na desetiny Délka spádnice (v cm na 100 cm vodorovné) Sklon S (%) Stupně na desetiny Délka spádnice 1/
5 2°9 100,2 70 35°0 122,1
10 5°7 100,5 80 38°7 128,1
15 8°5 101,1 90 42°0 134,5
20 11°3 102,0 100 45°0 141,4
25 14°1 103,0 120 50°2 156,2
30 16°7 104,4 140 54°5 172,0
35 19°3 106,0 170 59°5 197,2
40 21°8 107,7 200 63°5 223,6
45 24°3 109,7 250 68°2 269,3
50 26°6 111,8 280 70°3 297,3
60 31°0 116,6 svislý 90°0

Rozdělení plochých střešních plášťů podle použití tepelné izolace

Rozdělení plochých střešních plášťů podle použití tepelné izolace

Podle použití tepelné izolace rozdělujeme střešní pláště na:

 • zateplené,

 • nezateplené.

Rozdělení plochých střešních plášťů podle užití

Rozdělení plochých střešních plášťů podle užití

Podle užití rozdělujeme střešní pláště na:

 • nepochozí střecha – střecha, která umožňuje přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše pro nezbytnou údržbu,

 • provozní střecha – je určená pro účely dopravy, rekreace, sportu, speciálního technologického vybavení objektů apod. Mezi provozní střechy se zařazují i všechny střechy se zelenou úpravou, tzv. zelené střechy.

Nepochozí střešní pláště mohou být osazeny značným množství technického zařízení, které obvykle vyžaduje častou údržbu, častý přístup údržbářů. V tomto případě je lépe uvažovat s pochozím střešním pláštěm, nebo s úpravou, která ochrání izolační souvrství před mechanickým poškozením.

Rozdělení plochých střešních plášťů podle typu

Rozdělení plochých střešních plášťů podle typu

Podle typu rozdělujeme střešní pláště na:

 • jednoplášťové:

  • s klasickým pořadím vrstev,

  • s obráceným pořadím vrstev,

 • dvouplášťové,

 • kombinace (Duo).

1./ Jednoplášťová střecha Střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm.
2./ Jednoplášťová střecha odvětrávaná Střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm, je opatřená systémem kanálků nebo jiných vzduchových mezer umožňujících její provětrávání (toto řešení je velmi problematické a víceméně nefunguje).
Nahrávám...
Nahrávám...