dnes je 25.9.2022

Input:

Základní rozdíl mezi rekonstrukcí a opravou elektrických rozvodů

15.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.1 Základní rozdíl mezi rekonstrukcí a opravou elektrických rozvodů

Ing. Karel Dvořáček

Pro zásahy do elektrických rozvodů u stávajících objektů je třeba si uvědomit základní pravidlo rozdílu mezi opravou a rekonstrukcí elektrických rozvodů v objektu.

Oprava elektrických rozvodů obecně spočívá v tom, že při opravě se uvádí elektrický rozvod do vyhovujícího stavu vztaženému ke stavu původnímu, vzniklému při výstavbě domu. Z tohoto rovněž plyne, že opravy se mohou dělat podle ČSN a ostatních technických předpisů platných v době vzniku stavby. Výjimkou je pouze provozování a zřizování elektrického zařízení, které bylo zakázáno závazným předpisem některým ze státních organizací (například ČÚBP). Za opravu elektrického zařízení se rovněž rozumí doplnění stávajících elektrických rozvodů o jednotlivou zásuvku, svítidlo a přemístění elektrického zařízení.

Nepřípustné je při opravách zvyšovat příkony přenášené domovními rozvody nad hodnoty, na které byla vedení původně projektována a provedena a proto při opravě elektrických silových rozvodů ve stávající podobě nelze počítat

Nahrávám...
Nahrávám...