dnes je 13.4.2024

Input:

Zákony a vyhlášky v oblasti oceňování a tvorby rozpočtů

29.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou zákon o cenách a zákon o veřejných zakázkách.

Zákon č. 526/1990 Sb.

Základním předpisem pro sjednávání cen je zákon č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje podmínky, na které je vázána dohoda o ceně. Pro ceny stavebních prací jsou důležitá tato ustanovení:

 • název zboží (obecný, technický nebo obchodní)
 • měrná jednotka
 • kvalitativní podmínky
 • dodací podmínky
 • jiné podmínky (například platební)
 • zisk (přiměřený)

Ze zřetelem na Zákon o cenách, je zbožím i stavební produkce. Z tohoto důvodu je třeba při kalkulaci stavebních prací vymezit výše uvedené podmínky.

Zákon č. 137/2006 Sb.

V roce 2006 byl vstoupil v platnost zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který nahradil zákon 40/2004 Sb., který harmonizuje právní úpravu veřejných zakázek v České republice s právem ES. Zákon vymezuje okruh zadavatelů a člení veřejné zakázky podle druhu na veřejné zakázky na dodávky, na stavební práce a na služby. V příloze č. 3 jsou vyjmenovány stavební činnosti, které jsou předmětem veřejné zakázky. Podle výše předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na nadlimitní a podlimitní. Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje způsoby zadávání veřejných zakázek. Jsou jimi:

 1. otevřené řízení
 2. užší řízení
 3. jednací řízení s uveřejněním
 4. jednací řízení bez uveřejnění
 5. soutěžní dialog
 6. zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatelé by měli vždy přednostně užívat otevřené řízení nebo užší řízení. Další druhy řízení mohou použít tehdy, pokud jsou pro jejich užití splněny podmínky dané v Zákoně.

Zákon rozlišuje 3 druhy zadavatelů:

 • veřejný zadavatel,
 • dotovaný zadavatel
 • sektorový zadavatel.

Zákon zavádí do právního řádu též pojem centrální zadavatel.

Veřejné zakázky malého rozsahu nemusejí být zadávány veřejným zadávacím řízením. Zákon stanoví kritéria, jak určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Veřejnou zakázku malého rozsahu jsou veřejné

Nahrávám...
Nahrávám...