Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záplavová územní a umísťování staveb

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém právním prostředí jsou záplavová území zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přestože tento předpis přímý zákaz vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích neupravuje, tento požadavek upravuje Politika územního rozvoje České republiky, která představuje pro pořizování územně plánovací dokumentace závazný podklad. I přes to je však vzhledem k průběžné aktualizaci záplavových území poměrně běžné, že se v těchto lokalitách nacházejí zastavitelné plochy již stávající, příp. že se v nich nachází přímo zastavěné území. Umísťování staveb v nich pak dle příslušných regulativů územního plánu možné je, a to

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: