Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Záplavová územní a územní plánování

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém právním prostředí jsou záplavová území zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 66 tohoto zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanoví vodoprávní úřad.

V místech, kde se záplavové území překrývá se zastavěným územím či zastavitelnými plochami vymezí podle nebezpečnosti povodňových průtoků vodoprávní úřad tzv. aktivní zónu záplavových území. Za vedení evidence stanovených záplavových území na území České republiky zodpovídá Ministerstvo životního prostředí. 

Poměrně často vzniká v praxi problém

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: