dnes je 29.11.2022

Input:

Zástupce veřejnosti

4.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavební zákon v rámci úpravy procesu pořizování územně plánovací dokumentace a územního opatření o stavební uzávěře pracuje s pojmem zástupce veřejnosti, což je institut, který předpokládá určité kvalifikované zapojení veřejnosti do uvedených procesů za účelem efektivního hájení individuálních práv.

Využitím tohoto zvláštního druhu zmocnění mají právo uplatnit v územně plánovacích procesech námitku i takové subjekty, které by jinak mohly uplatnit pouze připomínku (které navrženým řešením nejsou dotčeny ve výkonu svých vlastnických práv k nemovitostem). K jednání je zástupce veřejnosti zmocněn plnou mocí, jejíž náležitosti upravuje jako lex specialis stavební zákon – podpisová listina s identifikačními údaji a podpisy příslušných občanů, identifikačními údaji zástupce a prohlášení, že zmocnění přijímá. V ust. § 23 obsahuje stavební zákon konkrétní podmínky ohledně počtu „zmocnitelů“ (v případě územních plánů nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli, v ostatních případech nejméně 200

Nahrávám...
Nahrávám...