dnes je 20.5.2024

Input:

Zásypy

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6
Zásypy

Zásypy jako příčina mnoha závad

Zasypávky stavebních jam a rýh jsou důležitou zemní konstrukcí a je až s podivem, jak často jsou podceňované. Možná právě proto bývají velmi často příčinou mnoha závad.

Jako práce konečné jsou často prováděny v časové tísni neodborně a nezodpovědně. Spěch svádí k nesprávnostem v sypání a nedostatečném hutnění a navíc je na staveništi řada odpadních produktů stavebních procesů, kterých se lze takto "výhodně“ zbavit. Zemní tělesa, popř. podklady podlah v objektech, pak nedovoleně sedají, nesnesou předepsané zatížení a jsou bezprostřední příčinou trhání a sedání podlah a venkovních úprav ploch, popř. poruch na podzemních rozvodech.

Aby se těmto problémům předešlo, musí stavební technologii v zásadě řešit již projektová dokumentace, a to jak volbu materiálu nebo zemníku, tak i způsobem zpracování sypaniny. Tyto práce lze zmechanizovat jen z části, stále zůstává velký podíl ruční práce.

Zasypávky stavebních jam kolem objektů by měly být prováděny co možná nejdříve po dokončení konstrukce objektů, aby povrchová voda nerozmáčela základové vrstvy a nezpůsobila škody na objektu. To je zejména důležité při aplikaci izolací, které trpí slunečními paprsky, dešti a mrazy.

Doporučení

Dodržujeme alespoň následující doporučení:

  • Pečlivě volíme vhodný materiál pro zasypávku. Použití materiálů na místě vykopaných není vždy správné, hlavně u zemin jílovitých, hlinitých, zamokřelých, které mimoto mění charakter na mezideponiích.

  • Vyčistíme jámu od volně napadaného materiálu, zbytků dřeva a jiných nevhodných předmětů.

  • Zasypáváme vždy po vrstvách. Zcela nepřípustné, i když velmi svůdné, je zahrnutí jámy na celou výšku. Již z principu vychází, že násyp řádně nezhutníme.

  • Hutníme vhodnými prostředky, hlavně dusadly různé hmotnosti, velikosti a pohonu. U násypů písčitých a štěrkovitých použijeme vibračních desek, hrušek apod.

  • Jedná-li se o rozsáhlé jámy s

Nahrávám...
Nahrávám...