dnes je 24.2.2024

Input:

Zatravnění

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.2
Zatravnění

Úprava podkladu

Zatravnění zahrnuje úpravu podkladu, rozprostření ornice a vlastní zatravnění. Úprava podkladu spočívá v odstranění předmětů a vrstev, které narušují přirozenou funkci půdy a v doplnění vhodnou zeminou do projektované úrovně. U pláně, na kterou má být uložena ornice, kontrolujeme pouze dodržení rovinatosti. Vrstva rozprostřené ornice v ulehlém stavu musí mít tloušťku nejméně 100 mm. Projektant ji navrhuje podle půdních podmínek a projednává v rámci celého hospodaření s kulturními vrstvami zeminy s pověřeným obecním úřadem.

Zdrojem ornice je obvykle dočasná skládka (správně situovaná, tvarovaná a ošetřovaná), prostředky pro manipulaci, tedy převoz a rozprostření, se volí podle rozsahu prací. Doporučuje se využít odborně zaměřené organizace vybavené vhodnými kultivačními pomůckami a zkušenými pracovníky.

Založení trávníku výsevem

Vlastní zatravnění provádíme výsevem osiva nebo pokládáme travní koberce. V případě založení trávníku výsevem se jedná o dlouhodobější záležitost, protože opravdu pěkný trávník zapojený do prostředí vypěstujeme v průběhu jednoho až dvou let. Vysévat je třeba správně vybraným kvalitním osivem (s ohledem na prostředí a způsob využívání) ve vhodném vegetačním období. Půdu musíme udržovat přiměřeně vlhkou (kropit, chránit před přehřátím), jen přiměřeně zatěžovat, provzdušňovat, hnojit a trávník pravidelně stříhat. V mezidobí musíme trávník několikrát dosévat, abychom získali skutečně kvalitní a hustý drn.

Travní koberce

Travní koberce tvoří kvalitní dobře prokořeněný travní drn, složený z vybraných druhů trav. Jsou dodávány v rolích. Mají velmi mnoho výhod a také všestranné využití, proto jejich obliba stoupá. Jsou vhodné jako zátěžový trávník (fotbalová a golfová hřiště) i pro části rodinných zahrad. Trávník netrpí invazí mechů a plevelů, vytváří stejnoměrně hustý a pružný drn. Poskytuje okamžitý vzhledový efekt, v běžném případě do 24 hodin. Můžeme ho pokládat prakticky téměř během celého roku.

Před pokládkou travního koberce je nutné zbavit určené místo starého porostu, půdu mělce zkypřit

Nahrávám...
Nahrávám...