dnes je 28.11.2022

Input:

Závazná stanoviska v řízení o povolení výjimky

7.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimky z obecných požadavků na výstavbu a jejich povolování upravují ust. § 169 stavebního zákona. Podle těchto ustanovení vede řízení o výjimce na žádost stavební úřad, a to buď samostatně, nebo společně s jiným řízením. Podle odst. 6 lze rozhodnutí o povolení výjimky vydat jen po dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.

Zvláštní zákony tato ustanovení nijak konkrétně nereflektují, tzn., že vydávání závazných stanovisek v řízeních o povolování výjimek výslovně neupravují. Praxe správních orgánů co se vyžadování vyjádření či závazných stanovisek dotčených orgánů k žádosti o povolení výjimky je proto poměrně roztříštěná.

 

Nejvyšší správní soud se k tomuto tématu vyjádřil v nedávném rozsudku ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 9 As 290/2016. V právní větě je řečeno, že rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu „lze vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká“ (§ 169 odst. 6 stavebního zákona z roku 2006), a to i v případě, že žádný zvláštní zákon výslovně nepředpokládá vydání závazného stanoviska či

Nahrávám...
Nahrávám...