dnes je 18.5.2024

Input:

Zdroje financování a příjmy projektu

2.2.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Zdroje financování a příjmy projektu

Ing. Jiří Herman

Zdroje financování stavby

Má-li být investiční projekt (záměr) efektivní, musí být schopen se financovat sám, ze svých vnitřních zdrojů (zejména tržeb za svoji produkci nebo poskytované služby). Vnější zdroje financování slouží jako nezbytná startovací podpora pro okamžité krytí investičních nákladů a uvedení investice do provozu (případně pro dosažení stavu, kdy lze např. stavbu prodat). Finančních zdrojů je celá řada, lze je však rozčlenit do tří základních skupin podle jejich vlivu na investiční projekt:

  1. Vlastní kapitál

    Typickým příkladem je kapitál investora, akciový kapitál, nebo kapitál partnerů ve společném podniku (tzv. joint venture). Charakteristická je dlouhodobá vázanost těchto zdrojů v investičním záměru spojená s majetkovými právy a právem na podíly na realizovaném zisku (dividendy).

  2. Úvěr

    Úvěry, bez ohledu na jejich časový rozsah, způsoby splácení, ručení atp. představují na rozdíl od vloženého kapitálu předem časově omezenou vázanost finančního zdroje v daném investičním záměru. Vyvolávají však povinnost splátek a úroků – tedy dluhovou službu, která může (zejména v počáteční fázi provozu investice) negativně ovlivnit její finanční životaschopnost. Po skončení dluhové služby však poskytovatel úvěru nemá vůči investičnímu projektu žádná práva nebo nároky.

  3. Dotace

    Do této kategorie patří dotace, subvence, granty apod. Jejich využití je většinou principiálně stejné jako v případě vloženého kapitálu, a to s tím rozdílem, že

Nahrávám...
Nahrávám...