dnes je 25.5.2024

Input:

Zkouška těsnosti TNS (tlakové nádoby stabilní)

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.5.4
Zkouška těsnosti TNS (tlakové nádoby stabilní)

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zkouška těsnosti dle ČSN 69 0012 čl. 107:

Zkouškou těsnosti se prokazuje, zda tlakový celek nádoby včetně výstroje je těsný při pracovním přetlaku. Zkouška těsnosti musí být provedena:

a) po každé vnitřní revizi,

b) je-li potřeba bližšího určení místa a rozsahu netěsnosti.

Dále se zkouška těsnosti provádí po každé údržbě či čištění, při kterých byla nádoba otevřena.

Postup, provádění a zhodnocení zkoušky těsnosti je popsáno v článcích 108 až 115 normy ČSN 69 0012 . Zkouška těsnosti se v případě hydraulické (zpravidla vodou nebo pracovní kapalinou) provádí pouze vizuálně a v případě pneumatické (plynem) stejně jako u plynových zařízení detektorem nebo potíráním pěnotvorným roztokem, nebo případně kontrolou stálosti tlaku postupem dle čl. 115 (d) normy ČSN 69 0012 .

Obvyklá praxe při provádění zkoušky těsnosti:

Zkouška těsnosti je prováděna za plného provozu nádoby a nedělají se žádné speciální přípravy či úkony, pokud se nádoba netlakuje po otevření či mimořádné události.

Revizní technik tedy do zprávy o zkoušce těsnosti musí konstatovat:

  1. Výrobní údaje nádoby z
Nahrávám...
Nahrávám...