dnes je 3.2.2023

Input:

Změna předmětu a zánik účinků veřejnoprávní smlouvy po zahájení stavby ze souboru staveb

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V právní větě rozsudku, sp. zn. 6 As 182/2017, Nejvyšší správní soud vyslovil, že změny předmětu ani zániku účinků veřejnoprávní smlouvy nelze docílit postupem, kdy ve fázi realizace stavby či souboru staveb podle veřejnoprávní smlouvy stavebník stavebnímu úřadu podle § 116 odst. 6 stavebního zákona z roku 2006 sdělí, že upouští od provedení části stavby nebo souboru staveb podle veřejnoprávní smlouvy, a požádá o vydání rozhodnutí o umístění jiné stavby podle § 86 tohoto zákona, jež však materiálně představuje změnu provedení stavby či souboru staveb.

Pokud stavebník zvolí pro umístění a povolení své stavby režim veřejnoprávní smlouvy a dojde k závěru, že je namístě změna stavby, je povinen postupovat podle příslušných ustanovení stavebního zákona týkajících se změny veřejnoprávní smlouvy (§ 78a odst. 8 uvedeného zákona) či změny stavby před jejím dokončením (§ 118 téhož zákona).

V daném případě uzavřel stavebník se stavebním úřadem veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení souboru staveb, kde stavbou hlavní byl rodinný dům. Následně, po zahájení stavby rodinného domu, bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, neboť ta měla být prováděna údajně v rozporu s veřejnoprávní smlouvou. Stavebník požádal o dodatečné stavební povolení na stavbu rodinného

Nahrávám...
Nahrávám...