dnes je 18.5.2024

Input:

Změny v povolování vodních děl

20.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné řízení po „velké“ novele stavebního zákona a dopad právní úpravy na povolování vodních děl.

Poslední novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2013, nově v ustanovení § 94a upravila podrobnosti vedení společného územního a stavebního řízení a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na rozdíl od původní právní úpravy stavební úřad povede jedno společné řízení a vydáno bude jedno společné rozhodnutí o dvou výrocích. V prováděcí vyhlášce budou následně nastaveny požadavky na žádost, společnou dokumentaci i obsahové náležitosti společného rozhodnutí.

Společné územní a stavební řízení lze podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj vést i pro stavby vodních děl, a to v případě, že místně příslušný správní orgán je jak obecným stavebním úřadem, tak i vodoprávním úřadem. Tzn. vždy, je-li příslušným obecným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností,

Nahrávám...
Nahrávám...