dnes je 5.6.2023

Input:

Zpochybněné vytyčení hranice jako důvod pro obnovu řízení

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V nedávném rozsudku ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 6 As 330/2016 se Nejvyšší správní soud zabýval povahou protokolu o vytyčení hranice mezi pozemky, a možností obnovy řízení v důsledku jeho zpochybnění.

V daném případě stavební úřad nevyhověl návrhu účastníka řízení na jeho obnovu, který byl založen na sdělení katastrálního úřadu ohledně šířky vedlejšího pozemku po obnově katastrálního operátu. Předmětem sporu v daném případě bylo umístění přípojky NN ze sloupu elektrického vedení, který se nachází v blízkosti hranice mezi dvěma pozemky.

Účastník řízení v průběhu řízení namítal, že předmětný sloup se nachází na jeho pozemku, a proto měl být pro účely umístění přípojky opatřen jeho souhlas. Na základě těchto námitek došlo dne 19. 7. 2012 k vytyčení hranice mezi dvěma pozemky na základě tří bodů, z čehož byl pořízen vytyčovací protokol. Následně (po vydání pravomocného rozhodnutí ve věci) obdržel ke své žádosti účastník řízení sdělení katastrálního úřadu ze dne 28. 1. 2014, ve kterém tento uvedl, jaká je šířka vedlejšího pozemku po obnově katastrálního operátu.

Krajský soud

Nahrávám...
Nahrávám...