dnes je 19.7.2024

Input:

Zrušení smlouvy o poskytnutí dotace – opravné prostředky

23.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správní soudu č. 9/2016 vyšel pod č. 3438 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2016, č. j. 10 Afs 49/2016-33, ve kterém se soud zabýval povahou smlouvy o poskytnutí dotace, jejím zrušením, a povahou sporu z jejího zrušení vzniklého.

V daném případě se jednalo o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 na rekonstrukci silnice. Poskytovatelka dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod) požádala Ministerstvo financí o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace na základě zjištěných vad kolaudované silnice. Této žádosti ministerstvo vyhovělo z důvodů dle ust. § 167 odst. 1 písm. b) a d) správního řádu, tedy pro podstatnou změnu poměrů a ochranu

Nahrávám...
Nahrávám...