dnes je 3.12.2022

Input:

Zrušení stanoviska EIA

13.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovisko EIA je stanoviskem k posouzení vlivů záměru (jejichž katalog obsahuje příslušný zákon) na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a je podkladem pro navazující řízení vedené podle stavebního zákona (územní řízení).

Vzhledem k tomu, že se nejedná o závazné stanovisko, které by bylo možné samostatně napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci a následně samostatně přezkoumat, to vše dle ust. § 149 správního řádu, byla ohledně přezkoumání jeho zákonnosti dosud praxe taková, že obsah stanoviska EIA šlo napadnout v rámci odvolacích námitek, se kterými se vypořádal pouze odvolací správní orgán příslušný k rozhodnutí ve věci samé. Tento postup byl argumentován nemožností subsidiárního použití správního řádu, protože zákon č. 100/2001 Sb. v ust. § 23 odst. 14 použití správního řádu přímo vylučuje.

Ministerstvo životního prostředí vydalo v nedávné době usnesení, kterým si zrušilo stanovisko EIA po přezkoumání dle ust. § 156 odst. 2 správního řádu. V rámci vyloučení subsidiárního použití správního řádu lze totiž dovodit, že je sice vyloučeno použití procesních ustanovení, protože zákon č. 100/2001 Sb. proces upravuje samostatně mimo rámec správního řádu, nicméně nelze rezignovat na základní úpravu formy výkonu veřejné správy, tj. označení základních

Nahrávám...
Nahrávám...