dnes je 21.7.2024

Input:

Limitky

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

34
Limitky

Cíl lekce:

Během této lekce nepřímo navážeme na znalosti, které máme již z předchozích lekcí a budeme se věnovat limitkám potřebného materiálu, strojů a mezd. Každý dobře sestavený rozpočet (za pomoci kalkulace jednotkových cen) nám může tyto výstupy v přehledné formě nabídnout.

Obsah lekce:

 1. 9.1 Limitky
  • - Co to jsou limitky?
  • - Limitka přímých materiálů
  • - Limitka specifikací
  • - Limitka normohodin a mezd
  • - Limitka profesí
  • - Limitka strojů
  • - Limitka OPN
  • - Kalkulace nákladů (celkový přehled)
 2. 9.2 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

9.1 Limitky

Co jsou to limitky?

Až dosud jsme se zabývali pouze tvorbou položkových stavebních rozpočtů, ale nyní si povíme něco o praktickém využití hotového rozpočtu. Výpočetní technika s sebou přinesla řadu výhod a zrychlení postupů samozřejmě i do oblasti stavebnictví, v našem případě konkrétně do oblasti rozpočtování stavebních prací. Dříve bylo velmi pracné a časově náročné sestavovat výčet všech materiálů, strojů a mezd, potřebných k realizaci stavby. Právě tyto výčty (seznamy) nazýváme limitkami. Většina takovýchto seznamů bývá pro přehlednost řazena podle výše ceny, a to směrem od těch nejmarkantnějších položek k těm méně podstatným. Setkáme se však také s řazením podle kódu položky, což může být někdy výhodnější vzhledem ke korespondování limitky s položkovým rozpočtem.

Limitky sestavujeme těsně před realizační fázi stavby (případně v jejím průběhu) a jejich pomocí můžeme efektivně a komplexně objednávat potřebné materiály, stroje či subdodávky. Limitek je také využíváno k výpočtu objemu rámcových smluv dodavatelských (stavebních) firem s jednotlivými subdodavateli na kalendářní rok. Limitky, tak jak je známe v dnešní podobě, kdy jsou nám zprostředkovávány přes nejrůznější stavební SW, rozlišujeme na textové výstupy a grafické výstupy. Textový výstup je vlastně seznam všech položek dané limitky řazený buď podle výše ceny nebo kódu položky, tak jak jsme se o tom již zmínili. Grafický výstup mívá většinou podobu sloupcových grafů nebo méně často tzv. „koláčů“, což jsou prostorové grafy vyjadřující podíl jednotlivých položek kruhovými výsečemi.

Pro limitky platí jedno důležité pravidlo a to zní:

Limitka je tak přesná (kvalitní), jak přesná je
kalkulace rozpočtu.

To znamená, že pokud při sestavování položkového rozpočtu správně nezařazujeme stavební práce do příslušných položek, a nebo volíme nesprávný typ položky (např. H – hmoty), tak poté ani výstup limitek z takového rozpočtu nemůže být objektivní a přesný. Limitka vychází z vnitřní kalkulace položky (tzv. „rozboru“) a mimo těch ve vlastních databázích se setkáváme především se směrnými rozbory. Jde o variantu „00 - SPON“, které se slangově přezdívá „sponka“, která je základem směrných cen vyskytujících se např. v cenících fy ÚRS Praha a RTS Brno. Tato kalkulace směrných cen je

Nahrávám...
Nahrávám...