dnes je 19.1.2022

Nejnovější

Dotčené orgány a informační systémyGarance

18.1.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotčené orgány hájící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů mají v procesech a postupech dle stavebního zákona poměrně zásadní postavení, které se projevuje napříč právní úpravou. Stávající i nový stavební zákon obsahují obecná ustanovení upravující…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

ÚOHS: Skupina DEK může koupit slovenskou firmu Stachema včetně české pobočky

13.1.2022, Zdroj: ČTK

ÚOHS: Skupina DEK může koupit slovenskou firmu Stachema včetně české pobočkyÚřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil investičnímu fondu Dekinvest ze skupiny DEK Víta Kutnara nákup slovenské společnosti Stachema včetně její české pobočky. Úřad o tom informoval na internetových stránkách.

Fronk: Cesta k uhlíkové neutralitě vede přes inovace a provozní efektivitu.

12.1.2022, Zdroj: tvize

Fronk: Cesta k uhlíkové neutralitě vede přes inovace a provozní efektivitu.... Kolik odpadu bude v budoucnu možné recyklovat? A kolik stavebního materiálu? Jak se dotkne Green Deal výstavby v Česku? A co je největší výzvou současného stavebnictví? Diskuze o cirkulární ekonomice, certifikacích budov, provozní efektivitě ve stavebnictví a výrobě a zdravém prostředí se účastní Karel ...

Správní a soudní přezkum opatření obecné povahy, rozhodnutí a jiných úkonů vydaných podle stavebního zákonaGarance

11.1.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této lekce, kterou lze tematicky částečně zařadit do procesní oblasti územního plánování a stavebního řádu, je shrnout veškeré možnosti obrany proti územně plánovací dokumentaci a rozhodnutím a jiným opatřením stavebního úřadu (tzv. souhlasům), a to v…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nové normy ČSN pro stavebnictví 1/2022

11.1.2022, Zdroj: ČSN on-line

Nové normy ČSN pro stavebnictví 1/2022... Nové technické normy pro stavebnictví a související aspekty vydané v lednu 2022. ČSN EN 15804+A1 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) ...

více článků
Nejčtenější

Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaciGarance

4.5.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci představují ve stavebně právních předpisech dvě samostatné kategorie budov. Obě z nich definuje prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle příslušných ustanovení této vyhlášky…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Fungování systému veřejných rejstříků po 1. 1. 2014Garance

5.8.2014, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Bohumír Číhal Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Od 1. 1. 2014 došlo k postupnému realizování úprav informačního systému Obchodního rejstříku s důrazem na zajištění funkcionality formulářů pro podání prvozápisů a změn v obchodním rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak jak předpokládá ...

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Občanská vybavenostGarance

18.10.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „občanská vybavenost” vznikl v době centrálně plánovaného hospodářství a zahrnuje řadu rozdílných typů staveb. Původně měl označovat stavby, které doplňují obytné a výrobní stavby a zajišťují různé služby pro obyvatele.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Management znalostí (Lessons Learned)

25.1.2022, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz je určen pro technické i výrobní úseky (oddělení kvality, management projektu, konstruktéry, elektroniky, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zkušební techniky, výrobní inženýry, zmocněnce pro bezpečnost produktu), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů. Kurz navazuje na svazek VDA „Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly“, svazek „AIAG & VDA FMEA (Příručka FMEA)“ a svazek VDA „Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit“.

Nový stavební zákon - institucionální a procesní změny

27.1.2022, Praha, Ing. Zdeňka Fialová

V oblasti veřejného stavebního práva dochází k zásadní rekodifikaci, jejíž cílem je zkrácení přípravy staveb. Toho nelze dosáhnout dílčími úpravami stávajících předpisů, proto byl přijat zcela nový stavební zákon. Ten vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. a přináší celou řadu změn. Nejvýznamnější jsou změny v institucionální rovině, se kterými se seznámíte na tomto semináři.

Základy pracovního práva v ČR nejen pro zahraniční manažery (v AJ)

31.1.2022, Praha, Mgr. Daniel Vejsada

The purpose of this seminar is to provide the participants with a basic overview of important topics of Czech employment law, namely with special attention to dealing with disciplinary measures and terminations. However, in course of the seminar we will cover all important topics, starting with hiring workers through regulation on working time and salary, basic topics of health and safety at work and providing holiday or other time-off. We will also mention possibilities of electronic communication and electronic signing in the Czech Republic.

Školní sběr tříděného odpadu

8.2.2022, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Výpočty pro řízení zásob

9.2.2022, Praha, Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

Se zásobami je prý jenom samé trápení – management nás nutí je snižovat, ale když chybí, je oheň na střeše. Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už je moc“. Jsou snad k dispozici nějaké vzorečky a jakási teorie, ale praxe je úplně mimo ….. anebo ne? Opravdu lze kolem zásob i něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat a pojďme se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

Stavební klub profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Nový stavební zákon 1.7.2023 -
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 12.11.2021 -
Stavební zákon 1.1.2021 1.1.2023, 1.7.2023
Katastrální zákon 1.1.2022 1.2.2022
Nahrávám...
Nahrávám...