dnes je 21.10.2020

Nejnovější

Průzkum: Třetině lidí v ČR zkomplikovala krize bytovou situaci

21.10.2020, Zdroj: ČTK

Průzkum: Třetině lidí v ČR zkomplikovala krize bytovou situaciTřetině lidí v Česku zkomplikovala krize spojená s opatřeními proti šíření koronaviru situaci s bydlením. Nejčastěji mají strach, že budou mít problémy s placením nájmu nebo hypotéky. Aktuální problémy s placením uvedlo šest procent Čechů. Vyplývá to z…

V Karviné se dokončuje nemocniční budova z modulů

21.10.2020, Zdroj: ČTK

V Karviné se dokončuje nemocniční budova z modulůKarvinská hornická nemocnice začne v prosinci využívat novou nemocniční budovu postavenou modulárním systémem. V rámci zdravotnických zařízení jde o unikátní projekt. Řekl to ředitel nemocnice Tomáš Canibal. Výstavba objektu ze 77 modulů přijde zhruba na 100…

Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstrojeGarance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle požadavků ČSN 69 0012 čl. 89 se na TNS musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní technik:

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Výchozí revize TNS (tlakové nádoby stabilní)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Výchozí revize dle ČSN 69 0012 čl. 90: Výchozí revize se provádí u nádob nových po montáži, rekonstruovaných nebo opravených, u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných. Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby ...

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Periodické zkoušky TNP (tlakových nádob k dopravě plynů)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ČSN 07 8305 čl. 233 se TNP v provozu (kromě lahví na acetylén) musí podrobovat periodickým zkouškám ve lhůtám daných výrobcem. Při periodických zkouškách zkušební orgán provádí:

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Kontroly bezpečnostní výstroje TNS (takových nádob stabilních)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádí je obsluha (ale my doporučujeme, aby některé kontroly provedl RT rovnou při pravidelné provozní revizi, neboť lhůty jsou často stejné, viz níže a předchozí kapitola o praktickém provádění provozních revizí).

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (TNP)Garance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Připraveno ve spolupráci s  Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s. ...

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Revize, zkoušky a údržba kotlůGarance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní technik:

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozuGarance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Povinnosti dodavatelů nových TNP jsou uvedeny v § 5 vyhlášky č. 18/1979 Sb. : Každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit prvním zkouškám dle ČSN 07 8305 čl. 232. Po úspěšné první zkoušce označí zkušební orgán TNP razidlem a datem zkoušky a provede o ní záznamy do evidenční ...

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Parní a horkovodní kotleGarance

20.10.2020, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Martin Šturma - Igor Lüftner Připraveno ve spolupráci s  Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s. ...

Přístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
více článků
Nejčtenější

Odstupové vzdálenosti staveb pro bydlení

5.4.2018, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupové vzdálenosti staveb pro bydleníPravidla stanovená pro vzájemné odstupy staveb se dotknou takřka každé nové stavby pro bydlení. Tuto problematiku upravuje především prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to v ust. § 25.

Parkoviště z pohledu zákona o pozemních komunikacích

29.12.2016, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parkoviště z pohledu zákona o pozemních komunikacíchProblematika určování právního režimu parkovišť a odstavných ploch se na první pohled jeví jako spíše okrajová, nicméně po detailním rozboru je třeba jí přiznat význam téměř zásadní, neboť se zejména v souvislosti s veřejnými účelovými komunikacemi může…

Co to jsou vedlejší rozpočtové náklady stavby a jejich výpočet

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Co to jsou vedlejší rozpočtové náklady stavby Zvláštní kategorii nákladů stavby tvoří tzv. vedlejší rozpočtové náklady stavby (dále jen „VRN“). Je zřejmé, že každá stavba má svá specifika, která výraznou měrou ovlivňují náklady na její pořízení. Tyto náklady nepokrývají směrné ceny, které ...

Zpevněné plochy

17.11.2016, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpevněné plochyK realizaci zpevněných ploch pro nejrůznější účely a nejrůznějšími způsoby dochází v praxi poměrně často, a vzhledem k poměrně roztříštěné úpravě stavebního zákona je mnohdy problematické určit, jakému povolovacímu režimu taková plocha podléhá, či zda mu vůbec…

Změna v užívání stavby

10.12.2015, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna v užívání stavbyZměna v užívání stavby je stavebním zákonem upravená situace, kdy vlastník stavby nebo jiná osoba, které vůči stavbě svědčí určitý titul, chce stavbu užívat k jinému účelu, než jaký je uveden v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 344/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 138)
  • 357/2020 Sb. novela vyhl. č. 99/2012 Sb. (vyšlo dne: 28.8.2020 v částce č. 144)
  • 359/2020 Sb. o měření elektřiny (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 146)
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 368/2020 Sb. o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (vyšlo dne: 10.9.2020 v částce č. 149)
  • 374/2020 Sb. novela vyhl. č. 175/2000 Sb. (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 384/2020 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje (vyšlo dne: 6.10.2020 v částce č. 159)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Virtuální realita a trénink soft skills

21.10.2020, On-line, Mgr. Iva Šimonková

V karanténě jsme se naučili zvládat opravdu hodně věcí digitálně. Umíme pracovat flexibilně, kdykoli je potřeba a na různých místech. To platí samozřejmě také pro koncepty školení. Nabídka digitálních školení roste a stává se nedílnou a často nutnou součástí moderních společností. Jaká je efektivní cesta? Webinář, video... nebo virtuální realita? Tuto otázku zodpovíme na bezplatném webináři. Zaregistrujte se a zjistěte, které VR koncepty jsou na trhu k dispozici a kdy se opravdu vyplatí je používat!

Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem - Technické kreslení

2.11.2020, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

Seminář určen pro pracovníky ve strojírenství, kteří se zabývají tvorbou výkresové dokumentace (konstruktéři, pracovníci vývoje, inženýři, manažeři kvality) a jejím užitím ve výrobě (vedoucí výroby). Stejně tak by měli mít jisté znalosti o nutnosti a metodách předepisování přesnosti na výkresech i manažeři, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty například při sjednávání zakázek.

Nové povinnosti v bezpečnostních listech po novele nařízení REACH od 1. 1. 2021

4.11.2020, On-line, Ing. Radka Vokurková

Účastníci webináře se dozví o všech nových povinných informacích, které musejí být vbezpečnostních listech od 1. 1. 2021 podle nařízení Komise (EU) 2020/878, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

Informace od partnerů

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.10.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 20.10.2020
 1 EUR27,24 CZK (-0,1)
 1 USD23,06 CZK (-0,14)
 1 GBP29,82 CZK (-0,35)
 100 RUB29,58 CZK (-0,32)
 100 JPY21,83 CZK (-0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní