dnes je 16.10.2021

Nejnovější

Judikát: neodstranitelná rizika a dokumentace o nich, oprávnění SÚIP a možnost dovolání se evropské směrniceGarance

13.10.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LLM. Judikát k: povinnosti zaměstnavatele vést dokumentaci o neodstranitelných rizicích, oprávnění inspektorů SÚIP hodnotit zdravotní rizika a možnosti dovolat se přímého účinku evropské směrnice. Provádět hodnocení rizik, která se vyskytují na pracovištích zaměstnavatele a vést ...

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Judikát k právní otázce: je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci toliko dobrozdáním nebo rozhodnutím?Garance

13.10.2021, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu spočívajícího v dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnancem případně z důvodu nemožnosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Část opozice kritizuje chystanou výstavbu mrakodrapu v Ostravě

13.10.2021, Zdroj: ČTK

Část opozice kritizuje chystanou výstavbu mrakodrapu v OstravěČásti opozice se nelíbí zamýšlená stavba mrakodrapu v centru Ostravy, který má být nejvyšší budovou v zemi. Opoziční zastupitel Martin Juroška (KSČM) na dnešním jednání zastupitelstva navrhl, aby město neuzavřelo se soukromým investorem potřebný dodatek ke…

Klára Dostálová: Odklad nového stavebního zákona by byl krokem zpět

13.10.2021, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Klára Dostálová: Odklad nového stavebního zákona by byl krokem zpětV médiích se opět objevují úvahy o odložení platnosti v létě schváleného nového stavebního zákona. Musím tyto nápady rázně odmítnout, protože:

Rozhodnutí o změně v užívání samostatně zkolaudovaného nebytového prostoruGarance

12.10.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceme dosáhnout rozhodnutí o změně v užívání již samostatně zkolaudovaného nebytového prostoru ve vlastnictví jednoho subjektu v domě s byty a nebytovými prostorami (společenství vlastníků existuje). Získání rozhodnutí o změně užívání nevyžaduje žádný zásah do stavby. Je v takovém případě třeba souhlasu ...

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
více článků
Nejčtenější

Hromadné garáže - konstrukční řešeníGarance

11.10.2013, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné požadavky předpisů na hromadné garáže uvádíme v předchozích kapitolách. Zde se zaměříme především na jejich konstrukční provedení, které se navrhuje podle

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Definice veřejného a sektorového zadavateleArchiv

22.3.2011, JUDr. Robert Krč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejný zadavatel je definován v § 2 odst. 2 zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, následujícím způsobem:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Rodinný dům versus stavba pro rodinnou rekreaciGarance

4.5.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci představují ve stavebně právních předpisech dvě samostatné kategorie budov. Obě z nich definuje prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dle příslušných ustanovení této vyhlášky…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

19.10.2021, Brno, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Novinky v legislativě BOZP

20.10.2021, On-line, Robert Křepinský

Rekapitulace nejdůležitějších legislativních změn v oblasti BOZP v uplynulém roce a očekávané legislativní novinky pro nadcházející období.

Odpady ze zdravotní a veterinární péče

20.10.2021, On-line, Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech a vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady podrobně upravují pravidla pro nakládání s odpady, které vznikají v resortu zdravotnictví, v sociálních a podobných službách a také v oblasti veterinární péče. Současně jsou doplněny povinnosti pro nakládání s léčivy z domácností, které navazují na úpravu v zákonu o lécích.

Konference kvality 2021

21.10.2021, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Jaroslav Schwarz, Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., Petr Prokop, Ing. David Hradecký

V letošním roce nás čeká mnoho změn, které se dotknout většiny z nás. A to nejen ze stránky běžného života, ale i práce, firem a ekonomiky. Změny se samozřejmě promítají i do oblasti managementu a kvality. Lze očekávat, že budeme muset být odpovědnější a opatrnější. A na změny musíme být připraveni. Vybrali jsme proto témata, která úzce souvisejí se změnami a očekávaným vývojem v oblasti systémů managementu kvality a přinášíme vám tipy, náměty na přemýšlení a možnosti řešení konkrétních oblastí.

Jak činit správné závěry: k čemu, proč a jak slouží Occamova břitva

22.10.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nevíme-li, která z možných příčin určité události je ta pravá, pak se většinou příliš nezmýlíme, rozhodneme-li se pro tu, která je svou podstatou nejjednodušší. Uvažujeme-li tímto způsobem, používáme tak zvanou Occamovu břitvu.

Stavební klub profi LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Nový stavební zákon 1.7.2023 -
Vyhláška o technických požadavcích na stavby 1.10.2021 12.11.2021
Stavební zákon 1.1.2021 1.1.2022, 1.7.2023
Katastrální zákon 1.1.2021 1.2.2022
Nahrávám...
Nahrávám...