dnes je 22.4.2024

Co považujeme za náklady stavby?Garance

6.7.2021, Helena Kalivodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co považujeme za náklady stavby?Za náklady stavby považujeme takové náklady, které zhotovitel musí vynaložit na to, aby realizoval smluvně dohodnutou stavební zakázku.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Proslunění obytné místnosti rodinného domuGaranceQ&A

2.3.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot podle norem ČSN 73 4301 a ČSN 73 0581.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Proslunění obytné místnosti rodinného domuGaranceQ&A

14.4.2010, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot podle norem ČSN 73 4301 a ČSN 73 0581.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výše stanovení nájmu za půdyGaranceQ&A

3.2.2010, Ing. Jitka Kylarová, JUDr. Petr Tégl Ph. D., JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše stanovení nájemného za užívání předmětu nájmu je obecně otázkou dohody smluvních stran. Nic tedy nevylučuje, aby si strany smluvily, co chtějí. Platí to i u užívání půdy. Splňuje-li půda podmínky, které by obvykle splňovat měla (půda slouží např. k věšení…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Požadavky na základové konstrukce podle předpisů a noremGarance

20.8.2009, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na funkci základů vyplývají z obecně závazných předpisů, z technických norem a ze zvláštních požadavků stavebníka. Které zákony a vyhlášky upravují základové konstrukce? Seznámíte se s těmi nejdůležitějšími. Navíc Vám nabídneme komentáře k vybraným…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Jak "bojovat" s hlučným sousedemGarance

8.4.2009, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V domě rozděleném na jednotlivé bytové jednotky, v němž vzniklo společenství vlastníků jednotek, jeden z vlastníků jednotky (opakovaně) obtěžuje ostatní vlastníky a uživatele nepřiměřeným hlukem, případně nepřiměřeným zápachem nebo znečišťováním společných…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Katastr a půdní vestavbaGaranceQ&A

8.4.2009, Ing. Květa Olivová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá nemovitost může být ve vlastnictví jedné osoby nebo může vlastnicky patřit více osobám společně. Do katastru nemovitostí však nelze k nemovitosti zapsat spoluvlastnictví pouze jednoho ze spoluvlastníků, aniž by nebylo zapsáno spoluvlastnictví i…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Úhrada opravy netěsnosti plynového potrubíGaranceQ&A

25.2.2009, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi společné části určené ke společnému užívání patří rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Bytovou jednotku ovšem tvoří i vnitřní rozvody plynu a elektřiny,…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Rozhodnutí o odvolání člena proti rozhodnutí představenstvaGarance

25.2.2009, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Netypicky prostřednictvím vzorového případu v aktuálním Tématu týdne objasníme problematiku pravomoci a postupu bytového družstva v případě odvolání „nezbedného“ člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení. Rozhodnutí obsahuje…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nabývání a pozbývání majetku státuGarance

17.2.2009, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stát nakládá s nabytým majetkem dle zásad stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., v platném znění, a předpisů souvisejících, a to jak při nabývání majetku, tak i při jeho pozbývání. Více o pravidlech pro hospodaření se státním majetkem, formách jeho smluvního…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Údržba chodníků a odpovědnost za niGarance

11.2.2009, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z žádného právního předpisu nevyplývá výslovná povinnost k jejich údržbě či úklidu. Příslušné právní předpisy (§ 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích) neukládají vlastníkům nemovitostí povinnost zajišťovat údržbu či úklid, pouze zakládají jejich…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Příklady stanovení nájemného v družstevním bytěGarance

28.1.2009, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíte jako podílník v bytovém družstvu odpovídající nájemné? Za pomoci přehledných tabulek Vám v našem Tématu týdne vysvětlíme postup stanovení adekvátní výše nájemného pro vybrané typy bytových jednotek v závislosti na velikosti podlahové resp. užitkové…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Kontrola kotlů a klimatizačních systémůGarance

14.1.2009, Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost revizí je diferencovaná dle výkonu a stáří kotle: např. vlastník kotle se jmenovitým výkonem od 20 do 200 kW musí opakovat kontrolu každé dva roky, u kotlů na plynná paliva s výkonem nad 100 kW každé 4 roky. Také u klimatizačních systémů je vlastník…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyúčtování přípěvku na správu domu a pozemku a zálohy na službyGarance

3.12.2008, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyúčtovat některé důležité parametry správy a údržby nemovitostí – příspěvek na správu domu či pozemku a zálohy na služby? Co vše má takové vyúčtování obsahovat? Jak v něm zohlednit spoluvlastnické podíly? Co jsou to osoboměsíce? Netradičně nikoli…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Komunikační rozvody v doměGarance

8.10.2008, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu platné legislativy je třeba rozlišovat postupy při řešení otázek spojených se stávajícími a novými rozvody. Za stávající jsou považovány ty, jež byly v domě umístěny před 1.5.2005, kdy nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy k pozemkuGarance

17.10.2007, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva by měla obsahovat mj. označení předmětu nájmu, označení nájemce a pronajímatele, dobu nájmu a další náležitosti.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Čištění a kontrola komínůGarance

3.10.2007, Ing. Helena Nováková, odbornice na správu a provoz nemovitostí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a čištění komínů je službou, kterou zajišťuje pronajímatel bytu, a cena za kontrolu a čištění komínů se rozúčtuje mezi jednotlivé nájemce bytů

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výchozí revize elektroinstalacíGarance

22.8.2007, Václav Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo rozšíření prohlédnuto nebo přezkoušeno, aby byla prověřena jeho správná funkce souladu s…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...