dnes je 13.7.2024

Postup při převzetí domu do správyGarance

7.7.2021, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup při převzetí domu do správyPři přejímání nemovitostí je třeba mít především na zřeteli skutečnost, že každý vlastník se s převodem vlastnictví bytového fondu ujímá také výkonu veškerých vlastnických práv a…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Změna účelu užívání jednotky v domě v bytovém spoluvlastnictvíGarance

13.4.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změnu v užívání stavby upravuje ustanovení § 126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb. Předmětná úprava dopadá také na změny v užívání jednotek v bytovém domě, např. změny v účelu jejich užívání z bytového na nebytový prostor a podobně. Otázkou, jak v této souvislosti…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Investiční výstavba - právo k nemovitostemGarance

30.6.2009, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnictví v právním slova smyslu obecně označujeme také jako vlastnické právo. Vlastnické právo je právními normami upravovaný vlastnický vztah v ekonomickém smyslu. Toto právo je třeba rozlišovat na vlastnické právo objektivní, které je souborem…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...