dnes je 9.6.2023

Mediace a rozhodcovtví, osobní věcné břemeno a svěřenecké fondyGaranceQ&A

1.11.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Záměr vybudování nového bytu formou půdní vestavbyGaranceQ&A

4.10.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřaduGaranceQ&A

23.8.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Spojení územního a stavebního řízeníGaranceQ&A

7.7.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavby pro zemědělství s byty pro trvalé bydleníGaranceQ&A

26.4.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výkon funkce stavbyvedoucíhoGaranceQ&A

29.3.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Přestavba skladu na hernuGaranceQ&A

8.3.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stanoviska orgánů předkládaná k územnímu a stavebnímu řízeníGaranceQ&A

1.3.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Chybějící územní plán obce a nová zastavbaGaranceQ&A

22.2.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výstavba kořenové čističkyGaranceQ&A

15.2.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavbyGaranceQ&A

8.2.2022, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavební úpravy vlastníkaGaranceQ&A

28.12.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Požadavky na návrh plynové kotelnyGaranceQ&A

28.9.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavební úřad a sankceGaranceQ&A

21.9.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavební úprava v panelovém doměGaranceQ&A

14.9.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Dokumentace při zápisu novostavbyGaranceQ&A

7.9.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Režim projednání stavebních úpravGaranceQ&A

31.8.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Minimální šíře místní komunikace při výstavběGaranceQ&A

24.8.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Změna již ohlášené stavby a možnosti řešeníGaranceQ&A

17.8.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Formulář pro odstranění stavbyGaranceQ&A

3.8.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vlajkový stožár podle stavebního zákonaGaranceQ&A

27.7.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Souhlas sousedů ke stavbě kůlnyGaranceQ&A

20.7.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Zasklení lodžie podle nového stavebního zákonaGaranceQ&A

22.6.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatečné zasklení lodžie nebo balkonu je stavební úpravou stávající stavby, a to úpravou, kterou se vždy mění vzhled stavby, a která může mít také vliv na požární bezpečnost stavby, vyloučit nelze ani zásah do nosných konstrukcí…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Kolaudace rozvodů teplaGaranceQ&A

21.4.2021, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stanovení osob, které mohou vstupovat na staveništěGaranceQ&A

3.1.2018, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Dotaz: Správa vodního toku a využití sousedících pozemkůGaranceQ&A

11.5.2017, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Územní studieGaranceQ&A

19.1.2017, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výuka pro Auditní orgánGaranceQ&A

10.11.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Pětiletá lhůta v odstavci 3 § 102 stavebního zákonaGaranceQ&A

21.5.2015, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Odvodnění komunikaceGaranceQ&A

15.5.2014, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Legislativí úprava kotlůGaranceQ&A

16.4.2014, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zákonnou povinnost zajistit kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie (vyhl. 194/2013) 1x za 4 roky v případě, že systém není trvale monitorován?

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stará potrubíGaranceQ&A

3.12.2013, Mgr. Eva Mazancová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyplývá z platných právních předpisů povinnost, podle které bychom museli stará potrubí pro distribuci zemního plynu vytahovat ze země?

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavbyGaranceQ&A

5.9.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zodpovědný projektant, jako autor projektu, provádět oficiálně na téže stavbě i technický dozor investora? Není to střet zájmu?

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stavba bez dokumentaceGaranceQ&A

16.3.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

V případech, kdy dokumentace stavby nebyla pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Proslunění obytné místnosti rodinného domuGaranceQ&A

2.3.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot podle norem ČSN 73 4301 a ČSN 73 0581.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Požadavky na bezbariérové řešení stavebGaranceQ&A

15.2.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Požadavky na bezbariérové řešení staveb obsahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Požadavky na umístění madla na dveřích a požadavky na bezbariérové rampy vyhláška stanovuje v příloze č.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Odstupy stavebGaranceQ&A

2.2.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Obecně platná metodika pro posuzování odstupových vzdáleností staveb neexistuje; žádný právní předpis nemůže řešit bezpočet variant různých vztahů sousedících staveb. Podle stavebního zákona je v této věci plně kompetentní příslušný stavební úřad, jenž může…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nutnost povolení na odstranění stavbyGaranceQ&A

19.1.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Podle současného stavebního zákona je vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Zkušební vrtGaranceQ&A

5.1.2011, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Průzkumný hydrogeologický vrt z hlediska stavebního zákona nevyžaduje žádné opatření. Územní rozhodnutí a stavební povolení jsou vydávána tehdy, má-li po ověření vydatnosti zdroje vody tento vrt následně sloužit jako…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Recyklace stavební sutiGaranceQ&A

15.12.2010, Mgr. Věra Dubanská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Seznam všech závazných právních předpisů, technických norem a metodických pokynů, které upravují nakládání s odpady a které souvisejí se vznikem, složením a využitím těchto odpadů.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Registr enviromentálních aspektů stavbyGaranceQ&A

8.12.2010, Ing. Miroslava Kopecká, Zdroj: Verlag Dashöfer - Techportál

Průvodcem pro vypracování environmentálních aspektů stavby je ČSN EN ISO 14 001 (01 0901). Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití a další související normy…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stanoviska orgánů předkládaná k územnímu a stavebnímu řízeníGaranceQ&A

25.10.2010, Ing. Jitka Kylarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Stavební zákon v praxi

Žadatel není povinen předložit všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů. Je pak na stavebním úřadu, aby si je opatřil jako podklad pro své rozhodnutí. Úřad v takovém případě musí žadatele poučit o tom, co pro něj znamená, když chybějící závazná…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Kolaudace - normyGaranceQ&A

13.10.2010, Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Výměna oken a vzpurný vlastníkGaranceQ&A

4.10.2010, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...