dnes je 20.5.2024

Datové schránky 2023 nejen pro začátečníkyZáznamGarance

17.2.2023, Mgr. Tereza Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:02:26

Přístupné pro: ST profi Plus

První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků

21.4.2021, Zdroj: Generální finanční ředitelství

První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníkůFinanční správa začala rozesílat celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2021 a informace pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky. Složenky by měly být poplatníkům doručeny do schránek…

Přiznání k dani z nemovitosti lze letos kvůli koronaviru podat až do 1. dubna. Sankce pro opozdilce se však počítají už od února

19.3.2021, Zdroj: UlovDomov.cz s.r.o.

Přiznání k dani z nemovitosti lze letos kvůli koronaviru podat až do 1. dubna. Sankce pro opozdilce se však počítají už od únoraDaňové přiznání k dani z nemovitosti letos musí podat každý, kdo v roce 2020 koupil, zdědil či jinak nabyl nemovitost, dále každý, kdo provedl k vlastněné nemovitosti přístavbu nebo další změny, i ten, kdo vlastněnou nemovitost prodal či jinak pozbyl. Kvůli…

Daň z přidané hodnotyGarance

9.3.2016, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Společná ustanoveníGarance

18.2.2016, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základ daně – společná ustanovení pro fyzické i právnické osoby je předmětem § 23 zákona č. 586/1992 Sb. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Daň z nemovitých věcíGarance

30.10.2014, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2014 došlo k novelizaci daně z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.). Současně došlo k přejmenování této daně na daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.  A důležitá poznámka – výnos…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Daň silničníGarance

30.10.2014, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň se řídí zákonem č. 16/1993 Sb. v platném znění. V poslední době došlo v jeho textu k několika významným změnám. I zde se promítají změny vycházející ze zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. o změně zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Uplatňování DPH - výklady a otázkyGarance

28.1.2014, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části se vrátíme k podrobným definicím jednotlivých   pojmů zákona o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH”) a rovněž přinášíme dotazy a jejich odpovědi k tomuto zákonu dle Ministerstva financí…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

České účetní standardy pro účetní jednotkyGarance

11.2.2013, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Daň z převodu nemovitostíGarance

11.2.2013, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z převodu nemovitostí je již od roku 1993 nedílnou součástí zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Tato daň není příliš často novelizována. Daň z převodu nemovitostí se nachází ve výše citovaném…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Účetní závěrkaGarance

2.11.2012, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní závěrka účetních jednotek je předmětem druhé části vyhlášky. V souladu s § 2 této vyhlášky zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a může zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. V…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.Garance

2.11.2012, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v § 1 stanoví v souladu s právem Evropské unie rozsah a způsob vedení účetnictví a také požadavky na jeho průkaznost. Tento zákon se vztahuje…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Směrná účtová osnovaGarance

2.11.2012, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh,…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvíGarance

2.11.2012, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 500/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“) je pevně spojena se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a některé jeho oblasti podrobně upravuje a doplňuje. Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

ÚvodGarance

2.11.2012, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetnictví je systém evidence ekonomických událostí vyplývající z činnosti účetních jednotek, jehož cílem je podat věrný a poctivý obraz o této jejich činnosti a o výsledcích jejich hospodaření. Celý systém je pak velmi podrobně upraven zákonem…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Ztráta dokladů pro řízeníGaranceQ&A

23.7.2009, Ing. Miloslav Netušil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se to stát i Vám. Vedete dlouhý spor s finančním úřadem o uznání některých nákladových položek a do toho Vám vykradou auto, ve kterém byly veškeré podklady k danému sporu. Přinášíme odpověď na to, zda může správce daně daňovému subjektu podklady ke sporu…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Úhrada opravy netěsnosti plynového potrubíGaranceQ&A

25.2.2009, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi společné části určené ke společnému užívání patří rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Bytovou jednotku ovšem tvoří i vnitřní rozvody plynu a elektřiny,…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyúčtování přípěvku na správu domu a pozemku a zálohy na službyGarance

3.12.2008, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyúčtovat některé důležité parametry správy a údržby nemovitostí – příspěvek na správu domu či pozemku a zálohy na služby? Co vše má takové vyúčtování obsahovat? Jak v něm zohlednit spoluvlastnické podíly? Co jsou to osoboměsíce? Netradičně nikoli…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Otázky a odpovědiGarance

27.9.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...