dnes je 2.12.2023

Farmy.cz: Průměrná cena půdy podle odhadu meziročně vzrostla o 13,8 procenta

14.12.2022, Zdroj: ČTK

Farmy.cz: Průměrná cena půdy podle odhadu meziročně vzrostla o 13,8 procentaPrůměrná tržní cena zemědělské půdy byla letos 335.000 Kč za hektar, což je meziroční nárůst o 13,8 procenta. Vyplývá to z odhadu poradenské společnosti Farmy.cz, který vychází z údajů o doposud realizovaných obchodech. Společnost to dnes uvedla v tiskové…

ČSOB: Rekreační objekty v ČR meziročně zdražily zhruba o 15 pct

25.3.2021, Zdroj: ČTK

ČSOB: Rekreační objekty v ČR meziročně zdražily zhruba o 15 pctCeny rekreačních objektů v Česku loni meziročně vzrostly zhruba o 15 procent. Na Šumavě a v Krkonoších často dosahují až 120.000 korun za metr čtvereční, což odpovídá cenovým úrovním v Praze. Kvůli špatné cenové dostupnosti v těchto lokalitách se poptávka…

Realitní kanceláře jako subjekt trhu nemovitostíGarance

15.11.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Analýza realitního trhu - nájmyGarance

8.11.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetím a posledním segmentem realitního trhu jsou nájmy. Předmětem analýzy bude pouze trh s nájmy spojený s nemovitostmi – pronájmy pozemků, staveb nebo ploch (reklamní plocha na fasádě), a prostor (byt, prodejní plocha, sklad), těchto staveb. Tento sektor trhu…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ostatní stavby - garáže, inženýrské stavby, drobná architekturaGarance

1.11.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi ostatními, jinde neuvedenými stavbami jsou jednak například garáže, jednak nesourodá množina různých inženýrských staveb (silnice, mosty) až po drobnou architekturu jako jsou třeba pomníky.…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Administrativní budovyGarance

25.10.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Administrativní budovy patří sice mezi stavby občanské vybavenosti, ale vzhledem k objemu trhu s těmito objekty, jsou předmětem zvláštní analýzy.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Občanská vybavenostGarance

18.10.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „občanská vybavenost” vznikl v době centrálně plánovaného hospodářství a zahrnuje řadu rozdílných typů staveb. Původně měl označovat stavby, které doplňují obytné a výrobní stavby a zajišťují různé služby pro…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výrobní a skladové budovyGarance

11.10.2018, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od bytů, rodinných domů a rekreačních objektů, které lze relativně dobře standardizovat – prakticky všechny výše uvedené objekty mají stejné užití, podléhají stejným technickým a hygienickým předpisům, mají třeba porovnatelnou světlou výšku a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Trh s rodinnými domyGarance

29.8.2017, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Trh s rodinnými domy se v mnohém podobá trhu s byty, protože uspokojuje stejné základní potřeby – bydlení. Oproti bytům a bytovým domům je ale jen velmi málo rodinných domů stavěno primárně na pronájem (tento jev existuje ve větším měřítku jen ve velkých a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Trh s rekreačními objektyGarance

28.8.2017, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Proto, aby někde vznikl trh s rekreačními objekty, musí být splněny minimálně následující podmínky:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Analýza realitního trhu - trh se stavbamiGarance

25.8.2017, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Trh s bytyGarance

25.8.2017, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Financování nemovitostíGarance

2.3.2017, Ing. Olga Šeflová Ortová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novodobý vývoj hypotečního bankovnictví v České republice, za jehož počátek považujeme druhou polovinu roku 1995 (po přijetí souboru pěti zákonů, z nichž nejvíce ovlivnil formování hypotečního trhu tehdejší Zákon o dluhopisech) zaznamenal v jednotlivých…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Obecná analýza realitního trhuGarance

1.3.2017, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem pro tvorbu cenových map nemovitostí, i pro oceňování nemovitostí obecně, je správné pochopení funkce a fungování realitního trhu. Jak je již řečeno na jiném místě této publikace, podstatou ocenění libovolného majetku je pochopení jeho funkce…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Oceňování autonomně nevyužitelných pozemkůGarance

16.9.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem této kapitoly je poskytnout znalcům relevantní metodiku cenové argumentace pro indikaci ceny obvyklé (tržní hodnoty) stavebního pozemku, který je zastavěn stavbou cizího vlastníka nebo je stavba cizího vlastníka tzv. významným omezením jeho…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Oceňování dalších typů věcných břemenGarance

15.9.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky oceňování věcných břemen zveřejňujeme druhou část, která se zabývá dalšími obvyklými typy věcných břemen, s nimiž přicházejí znalci v praxi do styku. Na úvod kapitoly zařazena stručná rekapitulace právního a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Rekoncilizace oceňováníGarance

5.2.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2015 jsme si, mimo jiné, připomněli 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, rektora Pražské univerzity. Lze proto předpokládat, že se slovo „koncil” bude v našich sdělovacích prostředcích vyskytovat častěji než v jiných letech a to nejčastěji…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metodika oceňování práva stavbyGarance

5.2.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2013 platí v České republice Nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. Jedním ze staronových pojmů, který v české (československé) legislativě mezi roky 1950 – 2012 neexistoval, je i právo stavby. Již během poměrně krátkého období, které uplynulo od…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metodika oceňování věcných břemenGarance

5.2.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňování věcných břemen nedílnou součástí práce znalců. Na rozdíl od jiných typů znaleckých úkolu se jedná o práci, která vyžaduje poměrně hluboké znalosti nejen technické, ale i ekonomické a zejména právní. Snad právě proto se jedná o práci velmi zajímavou a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Komplexní oceňováníGarance

5.2.2016, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z metodických a metodologických otázek, které řeší současná teorie oceňování je tzv. komplexní oceňování, jež lze s jistým zjednodušením chápat jako jednu z praktických aplikací holistického přístupu při indikaci hodnoty majetku. Typickým typem majetku,…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Oceňování v pojišťovnictvíGarance

11.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Funkční nedostatkyGarance

10.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze tří základních metod pro indikaci ceny obvyklé staveb je metoda nákladová. Podstatou této metody je určit vztah mezi investovanými náklady a jejich uplatněním na trhu. Metodicky se jedná o výpočet investičních nákladů – dříve pomocí reprodukční ceny,…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Koeficienty prodejnostiGarance

9.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v legislativě spojené s platností Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zasáhly i Zákon o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášku. Jednou ze změn oproti dříve platné vyhlášce je i vymizení pojmu „koeficient…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Hřbitovní stavby z hlediska oceňování majetkuGarance

6.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hřbitovní stavby jsou typem nemovitostí, s nimiž se znalci v oboru cen nemovitostí setkávají zatím relativně méně často než s jinými typy staveb. Tato skutečnost je možná způsobená tím, že na rozdíl od jiných druhů nemovitostí jako jsou stavební pozemky nebo…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Cena obvyklá a neobvyklá nemovitostGarance

5.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátek roku 2014 byl ve znamení skutečné laviny nových zákonů a vyhlášek, spojených zejména s účinností Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Jistých změn doznal i zákon, který ve znalecké praxi používán snad nejčastěji – jedná se o Zákon o…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ocenění nehmotných aktiv ve vztahu k nemovitému majetkuGarance

4.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod pojmem nehmotná aktiva si v ekonomice obecně můžeme představit takové pojmy, jako jsou průmyslové vzory a patenty, know how, software, obchodní známka, goodwill, badwill, franšíza, apod. Je zřejmé, že ne všechna nemovitá aktiva mohou mít nějaký vztah…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ocenění hodnoty zvláštní oblibyGarance

3.3.2015, Ing. Petr Ort, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní hodnota (Special Value) je taková hodnota, která neplatí obecně v celém uvažovaném sektoru trhu, ale jen pro určitou skupinu klientů nebo pro jediného klienta. V tržní praxi asi nejrozšířenějším případem je přikupování různých přístupových koridorů,…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Oceňování v bankovnictvíGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Teorie cenových mapGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Definice cenových mapGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Základní problémy tvorby cenových mapGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Cenové mapy s administrativními cenamiGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Cenové mapy České republikyArchiv

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Porovnání cenových a hodnotových map vybraných zemí Evropské unieGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Metodologie tvorby cenovýchGarance

10.9.2013, Ing. Petr Ort, Ph.D., a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Oceňování nemovitostí porovnávacím způsobemGarance

13.5.2009, Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém Tématu týdne jsme si představili první ze tří základních přístupů k tržnímu ocenění nemovitosti, tzv. nákladovou metodu vycházející z údajů z minulosti a z již vynaložených nákladů. Nyní navážeme druhým a nejčastěji používaným z těchto přístupů,…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Oceňování nemovitostí nákladovým způsobemGarance

29.4.2009, Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém Tématu týdne jsme spustili seriál na téma oceňování nemovitostí obecnou charakteristikou jejich tržní hodnoty. Tento týden si představíme první ze tří základních přístupů k tržnímu ocenění nemovitosti – tzv. nákladovou metodu, vycházející z…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Tržní oceňování nemovitostíGarance

15.4.2009, Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálním Tématem týdne „spouštíme seriál“ na téma oceňování nemovitostí. Zahajujeme charakteristikou tržní hodnoty nemovitosti: představíme si faktory, jež ji ovlivňují, a způsoby jejího stanovení. Také si nastíníme tři základní přístupy k tržnímu…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nabývání a pozbývání majetku státuGarance

17.2.2009, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stát nakládá s nabytým majetkem dle zásad stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., v platném znění, a předpisů souvisejících, a to jak při nabývání majetku, tak i při jeho pozbývání. Více o pravidlech pro hospodaření se státním majetkem, formách jeho smluvního…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Příklady stanovení nájemného v družstevním bytěGarance

28.1.2009, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíte jako podílník v bytovém družstvu odpovídající nájemné? Za pomoci přehledných tabulek Vám v našem Tématu týdne vysvětlíme postup stanovení adekvátní výše nájemného pro vybrané typy bytových jednotek v závislosti na velikosti podlahové resp. užitkové…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...